Kolejne konkursy w ramach Szybkiej ścieżki. W puli ponad miliard złotych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma zamiar pobudzić innowacyjność polskiej gospodarki dwoma kolejnymi konkursami w ramach tak zwanej Szybkiej ścieżki. Są one skierowane do firm z sektora MŚP oraz do dużych przedsiębiorstw, a na dofinansowania przeznaczono ponad miliard złotych.

W nowych konkursach wprowadzono pewne zmiany, dzięki którym uzyskanie wsparcia ma być łatwiejsze. To między innymi opcja otrzymania dofinansowania na prace przedwdrożeniowe – między innymi opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, opłacenie rzecznika patentowego, testy czy badania rynku. Dodatkowo dopuszcza się wnioskowanie przez konsorcja, które mogą składać się z maksymalnie pięciu podmiotów, ale ich lider nie może należećą do sektora MŚP.

–  Kluczem do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach są inwestycje w działalność badawczo-rozwojową polskich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. Nowatorskie pomysły rodzą się dziś zarówno w laboratoriach rynkowych gigantów, jak również w zespołach badawczych mikro i małych przedsiębiorstw. Wspieramy najlepsze z pomysłów, ponieważ mają one szansę stać się innowacjami nawet ąĄw skali globalnej. Liczymy przy tym, że efektywne działanie na rzecz sektora B+R jakim niewątpliwie jest Szybka ścieżka, stanowić będzie zachętę do rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych przez firmy, które dotychczas tego nie robiły – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego  Jarosław Gowin.

Wybrane do dofinansowania – w ramach pierwszego konkursu – projekty otrzymają łącznie ponad miliard złotych. 100 mln przeznaczono na projektu zlokalizowane w województwie mazowieckim, a 900 mln na pozostałe regiony. Natomiast w przypadku konkursu dla dużych przedsiębiorstw wsparcie wyniesie łącznie 350 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w obu konkursach równocześnie (2 października) i potrwa do 29 grudnia.

– Równoczesne uruchomienie dwóch konkursów szybkiej ścieżki oznacza w praktyce zielone światło dla bardzo szerokiego spektrum nowatorskich projektów. Celowo nie określamy obszarów badawczych, ani nie wskazujemy konkretnych sektorów gospodarki, których mają dotyczyć projekty. Oczekujemy jednak aby technologie i produkty, które powstaną dzięki naszemu wsparciu, wychodziły naprzeciw potrzebom rozwijającej się gospodarki i posiadały potencjał rynkowy – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej