Kolejny krok w walce z dopalaczami

Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy jest wiodącym w Polsce laboratorium badawczym, świadczącym usługi dla wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia. O tym, na czym opiera się działalność Instytutu, mówi dr Jakub Czarny.

Zostali Państwo nominowani do tytułu Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017. Czym dla Państwa jest to wyróżnienie?

Nominacja jest dla nas dowodem uznania i potwierdzeniem tego, że nasze działania trafiają w krąg zainteresowań społecznych.

Na czym opiera się działalność instytutu?

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które przeprowadzi specjalistyczne badania na potrzeby organów procesowych w dziedzinie genetyki sądowej, fizykochemii kryminalistycznej i toksykologii. Nasze działania skupiają się także na diagnostyce chorób genetycznych i zakaźnych oraz badaniach bezpieczeństwa żywności.

Prowadzą Państwo badania nad testem wykrywającym obecność dopalaczy we włosach, krwi i moczu (NGDC Test). Na czym polega innowacyjność tego projektu?

Obecnie identyfikacja związków psychoaktywnych polega na badaniu kilku związków lub ich określonej grupy. Osoby zażywające dopalacze, a nawet sami dealerzy nie wiedzą, co znajduje się w tych środkach. Klient chce wiedzieć, czy przekazany  materiał jest wolny od substancji psychoaktywnych bądź jaka substancja w nim występuje. Dlatego założyliśmy, że nowoczesny test, z dużą pewnością musi wykrywać większość związków dostępnych na rynku, aby produkt znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach życia.

Jakie jest źródło finansowania tych badań?

Badania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy nr POIR.01.01.01-00-0023/16.

Na jakim etapie są prace i komu dedykowany jest test?

Przed przystąpieniem do projektu opracowaliśmy metodę wykrywania 120 związków psychoaktywnych w moczu, krwi i włosach człowieka. Aktualnie innowacyjna metoda obejmuje już ponad 250 rodzajów tych związków i mamy nadzieję, że w toku badań przekroczy 400.

Metoda ta dedykowana jest m in. rodzicom, którzy chcą sprawdzić, czy ich dziecko w ciągu ostatnich miesięcy miało styczność z „dopalaczami” lub organom procesowym, które taki test mogą wykorzystać jako dowód w sprawie albo pracodawcom chcącym sprawdzić, czy ich pracownicy nie zażywają środków psychoaktywnych, wpływających na  powierzone im zadania.

Jak przedstawiają się plany firmy na najbliższe lata? Czy w perspektywie 2014-2020 planują Państwo wykorzystać środki unijne?

Fundusze unijne są dla nas doskonałym sposobem na dynamiczną i skuteczniejszą realizację naszych pomysłów i innowacyjnych projektów.

Rozmawiał

Błażej Pezdek