Konkurs 4/1.2/2017 WoodINN – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że link do sytemu informatycznego IP w ramach konkursu 4/1.2/2017 jest aktywny (https://lsi.ncbr.gov.pl). Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00. Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w Instrukcji.

Czyt. więcej. http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/woodinn1/aktualnosci/art,5031,konkurs-41-22017-woodinn-uruchomienie-elektronicznego-systemu-skladania-wnioskow.html