Lider recyklingu w Spytkowie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie dzięki działaniom strategicznym zarządu jest postrzegany jako lider recyklingu w Polsce. O działaniach zakładu mówi prezes zarządu, Paweł Lachowicz.

W tym roku ZUOK Spytkowo obchodzi 10-lecie działalności. Jak przez ten czas zmieniało się przedsiębiorstwo?

Dominującą działalnością naszej firmy od zawsze było i jest przyjmowanie, a następnie zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez ich sortowanie, kompostowanie, składowanie i magazynowanie. Jesteśmy stosunkowo młodym zakładem, start naszej działalności nastąpił w momencie, w którym dostępne były już nowoczesne rozwiązania dla branży gospodarki odpadowej.

Jakie mają Państwo plany rozwoju przedsiębiorstwa?

ZUOK Spytkowo to nie tylko zakład przerobu odpadów, ale przede wszystkim kluczowy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Wykorzystywana przy produkcji nowoczesna technologia (BAT), która ogranicza do maksimum szkodliwe oddziaływanie odpadów na środowisko, wymaga ciągłego doskonalenia i unowocześniania linii oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań przynosi wymierne efekty: jak wynika z przeprowadzonej przez ZUOK Spytkowo analizy wewnętrznej w 2018 r., efektywność recyklingu w instalacji wzrosła aż o 30 proc. w przeciągu 2 lat i postawiła nas w gronie liderów recyklingu w Polsce. Mamy w planach kolejne działania – chcielibyśmy rozszerzyć bazę naszych klientów o kolejne gminy, prowadzimy analizy w kierunku rozwinięcia naszej instalacji o urządzenie małej skali do termoutylizacji odpadów połączonej z wysokosprawną kogeneracją.

ZUOK Spytkowo posiada własną galerię. Skąd pomysł na taką inicjatywę?

Spółka przybliża swoją działalność w zakresie ochrony środowiska poprzez działalność artystyczną. Aby móc skuteczniej przyciągnąć uwagę lokalnej społeczności do tak niepopularnego tematu odpadowego i zainteresować ją naszymi działaniami, w budynku biurowym ZUOK Spytkowo w 2014r. rozpoczęła działalność Galeria na Śmieciach.

Spotkania mieszkańców w przyzakładowej galerii są okazją do pokazania naszym gościom jak funkcjonuje ZUOK Spytkowo.

Współpracują Państwo z organizacjami ornitologicznymi, co również wydaje się nietypowe.

Pomysł organizacji konferencji ornitologicznej oraz zajęć dla młodzieży również nie był dziełem przypadku. Konferencja jest okazją do propagowania zagadnień związanych z ochroną przyrody, a przede wszystkim edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Stosowane przez nas hasło „Chronimy Mazury” to nie tylko slogan.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej