List intencyjny w sprawie EXPO 2020 podpisany

W dniach 13 – 14 lipca 2017 roku podpisano list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz ubiegania się o prawo do organizacji w 2022 roku międzynarodowej wystawy EXPO. Wystawa miałby się odbyć Łodzi w terminie od 15 czerwca do 15 września 2022 roku pod hasłem: „City Re: Invented”

Ministerstwo Rozwoju oraz organizacje samorządu gospodarczego – Pracodawcy RP i Krajowa Izba Gospodarcza, będą współdziałać na rzecz uzyskania praw do organizacji przez Polskę międzynarodowej wystawy EXPO 2022 w Łodzi. Podpisy pod listem intencyjnym w tej sprawie złożyli wiceminister rozwoju- Jerzy Kwieciński, prezydent Pracodawców RP- Andrzej Malinowski oraz wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej- Marek Kłoczko.

Strony listu zgadzają się, że organizacja tak dużego wydarzenia w Polsce pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny kraju oraz będzie doskonałą okazją do promocji i budowania pozycji polskich przedsiębiorstw i produktów zarówno na rynku wewnętrznym, jak i za granicą.

W ramach współpracy, szczególnie ważne będzie wspieranie przez Pracodawców RP i Krajowej Izby Gospodarczej, idei organizacji EXPO w Łodzi na forum światowym – wśród narodowych organizacji przedsiębiorców i izb handlowych oraz stowarzyszeń tych organizacji. W wielu krajach członkowskich Międzynarodowego Biura Wystaw, organizacje samorządu gospodarczego mają wpływ na decyzję rządu o poparciu konkretnego kandydata do organizacji wystawy.

Wystawy EXPO przykuwają na kilka miesięcy uwagę nie tylko odwiedzających, ale także czołowych polityków, gremiów naukowych, przedsiębiorców. Uczestnicy EXPO – państwa, miasta, regiony, korporacje – na kilka miesięcy pozostają w kręgu zainteresowania mediów całego świata. EXPO jest zatem doskonałą okazją do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej, promowania własnych dokonań, produktów czy rozwiązań.

Polska i Miasto Łódź ubiegają się o organizację międzynarodowej wystawy EXPO w 2022 r. Wystawa będzie poświęcona odnowie miejskiej i związanym z nią uniwersalnym wyzwaniom, z którymi muszą się zmierzyć miasta na całym świecie. Zaproponowany temat wystawy to „City Re: Invented”. Ma się ona odbyć w terminie od 15 czerwca do 15 września 2022 r. Łódź proponuje powrót do korzeni i tradycji światowych wystaw poprzez zorganizowane EXPO w samym sercu miasta, w rejonie Nowego Centrum Łodzi i nowego dworca Łódź Fabryczna.

Głosowanie nad wyborem organizatora wystawy odbędzie się w połowie listopada 2017 r. w trakcie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu. Oprócz Polski o organizacje EXPO 2022 ubiegają się również USA i Argentyna. Administracja rządowa i władze Łodzi prowadzą intensywne działania mające na celu uzyskanie głosów państw-członków Międzynarodowego Biura Wystaw.