Luxtorpeda 2.0

Nowy rozdział Polskich Kolei został otwarty. W ramach programu Luxtorpeda 2.0 spółka PKP Intercity podpisała list intencyjny z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Według planu innowacyjne pociągi wejdą do ruchu kolejowego za około 4 lata.

„Obok już prowadzonych przez NCBR: programów INNOTABOR, Wspólnego Przedsięwzięcia z PKP PLK oraz programu GOSPOSTRATEG dziś uruchamiamy kolejną, ważną inicjatywę. Partnerstwo innowacyjne to bowiem nie tylko nowy sposób finansowania innowacji. To budowanie w Polsce takiego rynku, który przez lata będzie napędzał naszą gospodarkę” – tak o programie wypowiedział się Jarosław Gowin.

Sam program ma za zadanie doprowadzić do stworzenia innowacyjnego taboru kolejowego. W ramach prac badawczo – rozwojowych mają powstać przede wszystkim nowoczesne lokomotywy elektryczne oraz zespoły trakcyjne.

Flagowy projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wspiera tym samym największy dotychczas realizowany projekt w historii PKP Intercity. Do 2023 r. spółka zainwestuje w bezpieczeństwo i komfort pasażerów ponad 7 mld zł.