Mała gmina, wielki samorząd

O tym, że dobrze działający samorząd w małej gminie poprzez aktywne i przedsiębiorcze działania może zrobić dużo w trosce o jakość życia i przyszłość mieszkańców, z wójtem Skrwilna Dariuszem Kolczyńskim rozmawia Kinga Kokoszka.

Co wyróżnia gminę Skrwilno?

Myślę, że tym co nas wyróżnia jest zaradność w pozyskiwaniu środków unijnych. Jesteśmy jedną z biedniejszych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, ale w kontekście pozyskanych środków z dotacji stajemy się równorzędnym partnerem dla dużo większych gmin i miast. To jest bardzo duży wyróżnik dla tak małego regionu. Warte podkreślenia w tym wypadku są liczby, które pokazują, jak dużą częścią pracy samorządu jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Najważniejsze przykłady to przede wszystkim majątek gminy. Kiedy ponad 10 lat temu podejmowałem się pracy na stanowisku wójta był on pięciokrotnie niższy. To właśnie dzięki inwestycjom, które są realizowane przy pomocy dofinasowań zewnętrznych, majątek gminy udaje nam się pomnażać. Realizujemy około pięć inwestycji w roku i wszystkie były i są współfinansowane ze środków zewnętrznych. Jesteśmy także bardzo zielonym i ekologicznym regionem. Staramy się nie tylko utrzymywać to, co już mamy, czyli piękne tereny przyrodnicze, ale także dążyć do dalszej poprawy i promocji regionu. Właśnie w tym celu podjęliśmy się organizacji cyklicznych już imprez, jak Puchar Polski w Nordic Walking oraz regaty windsurfingowe na Jeziorze Urszulewskim. Dodatkowo, dzięki wspólnej pracy mieszkańców odnotowaliśmy największy wskaźnik odzyskiwania odpadów i segregacji śmieci w powiecie.

Był Pan uczestnikiem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Czy tak duże wydarzenie potrzebne jest małym samorządom?

Kongres, którego uczestnikiem byłem w Zielonej Górze, to inicjatywa warta zainteresowania. Daje możliwość spotkania nie tylko przedstawicieli samorządów z którymi możemy wymieniać doświadczenia, ale również przedsiębiorców, którzy są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania samorządu. W trakcie wydarzenia byłem skoncentrowany na merytoryce paneli dyskusyjnych, które dotyczyły bezpośrednio samorządów, mam tu na myśli m.in.: „Miasto inteligentne, czyli jakie? Rola czynnika smart i green w samorządach”, „Promocja samorządów. Perspektywa rozwoju samorządów” czy „Sposób na inwestora, czyli jak miasta i gminy skutecznie przyciągają kapitał”. Chodzi także o promocję regionu oraz działania pozwalające nam się wyróżnić. Naszym celem jest pokazanie się wśród przedsiębiorców i pozyskanie takiej formy biznesu, który jest nie duży, ale pozwoli uszanować środowisko naturalne naszej gminy, a także starania, jakie poczynili mieszkańcy dla czystości regionu. Szukamy także przedsiębiorcy, który pozwoli zatrzymać mieszkańców regionu w naszej gminie i da prace młodemu, dobrze wykształconemu pokoleniu, by nie zasilało tylko dużych miast, ale również obszary wiejskie.

Państwa starania zostały dostrzeżone i nagrodzone przyznaniem tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2017. Jakie będą kolejne działania służące rozwojowi regionu?

Takie wyróżnienia są niewątpliwie ważne. Pokazują, że liczą się nie tylko duże miasta oraz skalują podjęte działania do wielkości i możliwości regionu. W najbliższej przyszłości będziemy się koncentrowali na tym, co daje nam największą przestrzeń do działania, czyli będziemy kontynuowali pozyskiwanie jak największej ilości środków zewnętrznych. Poza tym będą to także działania związane z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które w znaczący sposób kształtują zabudowę oraz wyodrębniają obszary, na których powstaną tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców – i tym się zajmujemy już teraz. W obecnych planach uwzględniliśmy ponad 30 ha obszaru przeznaczonego pod inwestycje. Ważne są także plany dotyczące budowy dróg. Pozwoli to poprawić komunikację z Warszawą czy Łodzią i tym samym przybliży region do współpracy z przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że niebawem przyniesie to efekty. Prowadzimy także działania w obszarze rewitalizacji. Mowa tu o gminnym domu kultury, którego przestrzeń rozszerzyłaby nasze możliwości organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, ale także pozwoliłaby rozwinąć ofertę gminy dla osób dojrzałych, stwarzając możliwość utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.