Marzenia spełniają strategicznie

W sercu Polski, zarówno tym logistycznym, jak i geograficznym, leży gmina Tomaszów Mazowiecki. Od wielu lat nie jest tylko zapleczem dla miasta, ale samodzielnym organizmem, rozwijającym się zgodnie z ekosystemem – o czym mówi wójt Franciszek Szmigiel.

Jak udaje się realizować strategię gminy?

Kiedyś przeczytałem taką myśl, że marzenie jednego człowieka jest tylko marzeniem, ale marzenie wielu osób to już rzeczywistość. Dziś, po wielu latach pracy w samorządzie mogę powiedzieć, że powyższą myśl realizujemy z dobrym skutkiem. Po wielu konsultacjach z mieszkańcami i radnymi kilkanaście lat temu stworzyliśmy dokument pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tomaszów Mazowiecki”. To właśnie tam zawarliśmy nasze cele, które konsekwentnie realizujemy. Najważniejszy jest zrównoważony rozwój. Cały czas staramy się podnosić jakość życia mieszkańców, a kluczem do tego jest dobra współpraca z przedsiębiorcami. Myślę, że to nam zaczyna dobrze wychodzić, czego dowodem jest najpierw nominacja, a następnie uzyskane wyróżnienie – Lider Rozwoju Regionalnego 2017 – na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Takie wyróżnienie nobilituje, a jednocześnie dopinguje do wytężonej pracy. Jak się okazuje, nasze zaangażowanie zauważają nie tylko mieszkańcy, ale także ci, którzy na co dzień żyją sprawami przedsiębiorczości.

Jak Pan definiuje zrównoważony rozwój w gminie?

To nie tylko przedsiębiorstwa, budynki, inwestycje, ale przede wszystkim człowiek, ochrona środowiska naturalnego i umiejętne wykorzystanie jego walorów. Warunkiem koniecznym takiego rozwoju jest dbanie o zasoby środowiska oraz kapitał ekonomiczny i społeczny w taki sposób, aby poziom życia mieszkańców gminy w przyszłości był porównywalny do stanu dzisiejszego. Wykorzystując bardzo duże środki zewnętrzne (przede wszystkim unijne) skupiamy się na tym, aby realizowane cele nie były ze sobą sprzeczne. Stąd właśnie w przyszłorocznym budżecie dużą część wydatków inwestycyjnych przeznaczyliśmy na działania proekologiczne. Planujemy rozbudować własną oczyszczalnię ścieków o nowy reaktor i wybudować ok. 16 km sieci kanalizacyjnej. Dla ok. 200 gospodarstw domowych przygotowujemy projekt unijny na odnawialne źródła energii. Dzięki porozumieniu z PGNiG kolejne kilkaset gospodarstw będzie mogło skorzystać w przyszłości z gazu ziemnego. Przebudowa kilku dróg gminnych i powiatowych (w tym droga do terenów inwestycyjnych) to wydatek około 8 mln zł.

Czy realizują Państwo także inwestycje społeczne?

Pozostałe środki z 30-milionowego budżetu inwestycyjnego przeznaczamy na edukację, sport, zagospodarowanie przestrzeni i ochronę dziedzictwa kulturowego. Ważne są realizowane projekty, ale najważniejszy jest człowiek. Bliskość miasta i dobra współpraca z jego władzami pozwala na wiele rozwiązań prospołecznych z korzyścią dla obu stron. W ramach porozumień nasi najmłodsi mieszkańcy korzystają ze żłobków, a dzieci wymagające rehabilitacji mają dostęp do fachowców z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsca w przedszkolach zlokalizowanych w taki sposób, aby rodzicom ułatwić opiekę nad pociechami. Bardzo dobra baza edukacyjna i bliskie położenie szkół średnich pozwala na gruntowne wykształcenie młodego pokolenia. Każdy może coś dla siebie znaleźć na miejscu, ale może też skorzystać z oferty miasta. Chcemy to mieszkańcom umożliwić i podpisaliśmy porozumienie na nieodpłatną komunikację miejską. Nie zapominamy również o seniorach i w partnerstwie z miastem przygotowaliśmy projekt unijny z EFS pt. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”. Mam nadzieję, że bezpłatna komunikacja i oferowane usługi wpłyną na jakość życia seniorów i aktywne spędzenie czasu.

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki ma powierzchnię 150 km², składa się z 25 miejscowości, w których mieszka 11 tysięcy osób. Zalew Sulejowski, rzeka Pilica, piękne lasy, rezerwaty przyrody, Natura 2000 – to naturalne walory krajobrazowe. Poza tym Ośrodek Hodowli Żubrów, zabytkowy Zespół Klasztorno-Kościelny Ojców Franciszkanów oraz pobliski Skansen Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie i Niebieskie Źródła, stanowią dodatkowe atrakcje turystyczne, dla których warto przyjechać w te strony. Wszystkie te atuty oraz dobra baza hotelowo-agroturystyczna, urozmaicona oferta gastronomiczna i gościnni ludzie to nasza turystyczna wizytówka.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej