Maszynowe atelier

Zadaniem Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. jest przede wszystkim transfer rozwiązań technologicznych do odbiorców komercyjnych. Przez lata działalności stało się znaczącym dostawcą innowacyjnych i unikatowych technologii w hydraulice i automatyce przemysłowej, miernictwie przemysłowym, systemach geofizycznych oraz energetyce.

CTT EMAG Sp. z o.o. w ostatnich latach aktywnie uczestniczyło w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, częściowo finansowanych ze środków publicznych. O sukcesie stanowi z jednej strony renoma produktów, jakie wprowadza na rynek, zaufanie klientów i współrealizatorów oraz silne zaplecze produkcyjno-technologiczne, z drugiej strony wysoka elastyczność działania, optymalizacja procesów, obsługi klientów i zaangażowanie pracowników. Współpraca w ramach różnych konsorcjów pozwala spółce na kompleksowe zaspokajanie oczekiwań partnerów biznesowych nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. niejednokrotnie podejmuje się wdrożenia zupełnie nowych rozwiązań w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, często tworząc je od podstaw.

– Po ciężkim 2016 roku, dzięki zaangażowaniu całego zespołu, w zeszłym roku udało nam się osiągnąć 118 proc. wzrostu przychodu. Po raz drugi w historii firmy osiągnęliśmy 15 mln zł przychodów przy średnim zatrudnieniu 35 osób – mówi Anna Kubańska, prezes zarządu CTT EMAG Sp. z o.o.

Wielkim sukcesem centrum jest silny i stabilny zespół.

– Osobiście buduję zespoły i konsekwentnie dobieram ludzi. Muszę przyznać, że mam pewnego rodzaju intuicję, dzięki której dopasowuję pracownika do stanowiska. Dzięki temu zwiększa się przywiązanie do firmy i poprawia wykorzystanie kreatywnego potencjału. Firma to połączenie wielu indywidualności, najważniejszy jest dobór odpowiednich osób, aby całość funkcjonowała jak jeden organizm – podkreśla prezes A. Kubańska.

CTT EMAG w przeciągu kilku lat bardzo mocno rozwinęło działalność eksportową, głównie w kierunku wschodnim. Mimo rynku mocno nasyconego firmami proponującymi podobne rozwiązania, EMAG na rynku światowym wyróżnia się kompleksową obsługą, a jego główną cechą jest tworzenie produktu od pomysłu po pełną realizację.

– Jesteśmy stosunkowo konkurencyjni na rynku, w ubiegłym roku 70 proc. przychodu pochodziło z zagranicy, głównie z Rosji czy Chin. Prowadziliśmy także negocjacje z rynkiem australijskim. Droga nie była łatwa, ryzyko zostało podjęte i dziś mamy już za sobą sprzedaż pierwszych trzech urządzeń. Można powiedzieć, że mamy zamiłowanie do Wschodu. Cechuje nas otwartość i umiejętność słuchania potencjalnych partnerów, dzięki czemu dobieramy rozwiązania na miarę potrzeb klienta – dodaje prezes.

Centrum w styczniu tego roku zakończyło realizację projektów unijnych i patrzy w przyszłość, aby skomercjalizować efekty swoich badań. Jednym z wyjątkowych projektów jest SEISMOBILE, którego głównym celem jest opracowanie krajowej konstrukcji sejsmicznego systemu mobilnego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. Aktualnie spółka prowadzi rozmowy w kwestii dodatkowych modyfikacji w tym projekcie, a w najbliższym czasie mają odbyć się testy na poligonie. CTT EMAG wciąż pnie się w górę, balansując na granicy bieżących projektów komercyjnych i badawczo-rozwojowych.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej