Miliard złotych na wsparcie transportu intermodalnego

Komisja Europejska zaakceptowała opracowany przez Ministra Rozwoju i Finansów program pomocowy dla transportu intermodalnego. Wysokość wsparcia wynosi około 238 mln euro.

Decyzja została podjęta przez Komisję 31 października 2017 r. Wsparcie będzie przeznaczone na budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Pomoc trafi nie tylko do operatorów transportu intermodalnego, ale także do spółek leasingujących tabor. Nowością w stosunku do stosowanych w przeszłości instrumentów pomocowych, oprócz szerszego zakresu wsparcia, będzie również wyższa intensywność pomocy (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Pomoc będzie udzielana ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Program pomocowy przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów przyczyni się do poprawy konkurencyjności intermodalnych usług transportowych w Polsce. Stanowi on istotny krok w realizacji postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze transportu.Do 15 grudnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 3.2 – „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.

Błażej Pezdek