Minister Gowin: Chcemy rozwijać innowacyjne technologie

W Warszawie odbył się Kongres Innowatorów, w którym udział wzięli nie tylko innowatorzy i start-upowcy, ale również premierzy Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji. Wśród panelistów znalazł się także minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin.

Minister Gowin podkreślał, że powstawanie innowacji to wynik wielu czynników społecznych, politycznych i gospodarczych. By to ułatwić potrzebny jest nie tylko intelektualny kapitał, ale również stabilne prawo wspierające przedsiębiorców oraz otwarcie na nowe, odważne rozwiązania.

Jarosław Gowin mówił również o rozwijaniu się państw Grupy Wyszehradzkiej. Jego zdaniem szybki wzrost PKB w ciągu ostatnich 25 lat to wynik nastawienia na eksploatację najprostszych czynników wzrostu oraz adaptację znanych już rozwiązań technologicznych. Minister podkreślał jednak, że ta metoda traci już na swojej skuteczności.
–  Wzrost PKB i wzrost zamożności społeczeństwa wyczerpał nasze przewagi na rynku globalnym – takie jak niskie koszty wynikające z niskich płac. Polakom, Czechom, Słowakom czy Węgrom nie wystarcza już bycie montownią najlepszego sprzętu AGD. Chcemy rozwijać innowacyjne technologie i brać udział jako liczący się gracz w bitwie o najlepsze zasoby ludzkie na globalnym rynku – powiedział wicepremier.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej