Misja: bezpieczne drogi

Inter Metal Sp. z o.o. to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo produkujące stalowe drogowe bariery ochronne, które chronią życie kierowców na całym świecie. O początkach działalności oraz innowacyjnym projekcie mówi Maciej Kaczalski – prezes zarządu.

Jaki jest profil Państwa działalności i czym charakteryzują się Państwa produkty?

Spółka została założona w 1993 roku z myślą o produkcji stalowych systemów ochronnych wykorzystywanych na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Na początku naszej działalności budowa autostrad w Polsce była mocno ograniczona, dlatego większość produkcji skierowaliśmy na rynek EU, głównie niemiecki. Działamy w ramach skandynawskiej Grupy Saferoad oferującej najwyższej klasy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cała produkcja zlokalizowana jest w Inowrocławiu, w jednej z największej fabryk tego typu systemów w Europie. Nasze produkty zaprojektowane są tak, aby zminimalizować skutki wypadków drogowych czy kolizji. Tworzymy systemy, które chronią życie uczestników ruchu drogowego na całym świecie. Odbiorcami są zarówno wykonawcy infrastruktury, jak i jednostki samorządowe z takich krajów jak: Polska, Austria, Niemcy, Rumunia, Chorwacja, Włochy, Izrael, Katar, Chile czy RPA. Promujemy tak zwaną „wizję zero”– zero wypadków i zero ofiar wypadków drogowych.

Realizują Państwo projekt opracowania ultralekkich barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości z nowatorskim systemem montażu. Na czym polega jego innowacyjność?

Głównym celem projektu jest dobór takich materiałów oraz komponentów do produkcji, które pozwolą uzyskać wyrób cechujący się wysoką wytrzymałością, niską wagą i łatwym
systemem montażu. Na bazie prac badawczorozwojowych powstanie osiem typów ultralekkich barier drogowych o unikalnych standardach bezpieczeństwa zgodnych z normą PN–EN 1317. Wyniki tych badań zostaną wdrożone do działalności w postaci procesu technologicznego, który pozwoli uruchomić produkcję na szeroką skalę, co jeszcze bardziej umocni pozycję spółki na rynku. Projekt realizowany jest przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i środków własnych przedsiębiorstwa. Gotowy produkt pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach i ułatwi prace tym, którzy te drogi budują.

Jakiego wsparcia oczekują przedsiębiorcy w rozwijaniu innowacji?

Organy państwowe oferują nam głównie pomoc finansową w postaci różnych programów operacyjnych. Pomocne byłoby obniżenie progów podatkowych na działania przeznaczone na badania i rozwój. Dużo jest jeszcze do zrobienia w sprawie współpracy biznesu z nauką, bo moim zdaniem to nadal są dwa odległe od siebie światy. Musimy pamiętać, że synergia pomiędzy tymi dwoma sektorami jest niezwykle ważna. Wspólnie musimy pracować nad tym, żeby rozwój innowacyjnych rozwiązań przekładał się na wzrost gospodarczy. Potrzeba tworzenia tych rozwiązań jest ogromna, ale nie współmierna do podejmowanych działań na rzecz ich rozwoju.

Czym dla Państwa jest nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018?

To motor napędowy dalszych działań i realizacji planów. Cieszy nas fakt, że ktoś dostrzegł wysiłek, jaki wkładamy w rozwój innowacyjnych technologii w zakresie bezpieczeństwa drogowego.