Morawiecki: więcej środków na polski sektor kosmiczny

Podczas zorganizowanych w Ministerstwie Rozwoju hucznych obchodów pięciolecia przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej wicepremier Morawiecki zapowiedział zwiększenie środków na polski sektor kosmiczny. Korzyści z inwestowania w tę innowacyjną gałąź gospodarki ma odczuwać całe społeczeństwo.

Polska stała się członkiem ESA w 2012 r. Dnia 21 listopada 2017 r. w sali im. Grażyny Gęsickiej budynku Ministerstwa Rozwoju odbyła się z tej okazji uroczysta gala. Wydarzenie uświetnili m. in. wicepremier Mateusz Morawiecki oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Johann-Dietrich Woerner.

Otwierając obchody minister rozwoju mówił o bogatych tradycjach jeśli chodzi o zaangażowanie Polski w eksplorację przestrzeni kosmicznej. Wspominał o Aleksandrze Wolszczanie, który w latach 90-tych XX wieku odkrył pierwsze planety pozasłoneczne. Przywołał sukcesy polskich zespołów studenckich w zawodach łazików marsjańskich. Zdaniem wicepremiera jest niezwykle ważne, by kosmiczna technika i inżynieria przekładała się na poprawę warunków życia na Ziemi.

Jest dla mnie ważne, by nasza strategia rozwoju przemysłu kosmicznego przekładała się na rzeczywistość. (…) W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju mamy poczesne miejsce dla strategii kosmicznej. – wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki

Morawiecki podkreśla, że głęboko wierzy w sens rozwijania sektora kosmicznego, czemu wyraźnie dają wyraz działania podległego mu ministerstwa dla tej branży. Minister zapowiedział wzrost środków, jakie będą przeznaczane na dalszą rozbudowę krajowego sektora kosmicznego.

Na pewno będziemy coraz to większą pulę środków dedykować na przemysł kosmiczny i [związane z nim] badania, żeby nasza gospodarka była nasycona pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym i w sensie praktycznym – wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki

 

źródło: www.space24.pl
fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej