Musisz tu zamieszkać!

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa idealnie wykorzystując spółdzielcze tradycje w zarządzaniu i inwestowaniu w nowoczesne budownictwo, wybija się w skali ogólnopolskiej. O trudach, sukcesach i zaangażowaniu mówi mgr Krystyna Piasecka – prezes zarządu KSM.

Jesteście Państwo jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w kraju. Jakie wyzwania stoją przed Państwem w związku z zarządzaniem takim gigantem?

Nie da się ukryć. To największa pod względem wielkości zarządzanych zasobów spółdzielnia mieszkaniowa w województwie i jedna z największych w kraju. Nasze zasoby należą do grona najładniejszych i najlepiej utrzymanych w mieście. KSM to duży podmiot gospodarczy, spora skala potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a co za tym idzie: zadań dla zarządzających. Wspólnie, jako członkowie KSM, zbudowaliśmy znaczną część stolicy metropolii śląskiej. Dostosowujemy działalność do zmieniających się na przestrzeni lat warunków gospodarowania. Najważniejszym obecnie wyzwaniem jest dostosowanie, jakże poważnej, nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która wpłynie w szerokim zakresie na funkcjonowanie każdej – w tym i naszej spółdzielni.

W ostatnim czasie głośno mówi się o zmianach w kontekście proponowanych przez polityków projektów. Jakie skutki mogą przynieść nowe przepisy?

Prawo spółdzielcze zmusiło spółdzielnie do wprowadzenia wielu zmian statutowych. Dotyczą w głównej mierze zmiany w sposobie nabywania i utraty członkostwa oraz w prawach i obowiązkach członków spółdzielni, zmiany w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocników członków, czy też w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania funduszu remontowego na nieruchomości. O zmianach, jakie zaszły w spółdzielczości w związku z nowelizacją ustawy szczegółowo informowałam naszych mieszkańców w felietonach na łamach miesięcznika KSM „Wspólne Sprawy”. Dotąd zostały już przeprowadzone podstawowe szkolenia o skutkach prawnych i ekonomicznych nowej ustawy. Jest to nieodzowne, ponieważ ustawodawca wprowadził do sposobu funkcjonowania wiele istotnych zmian. Dokładnie analizujemy tę ustawę, by dostosować do niej nasze działania, zabezpieczyć interesy ogółu spółdzielców i sprawne zarządzanie spółdzielnią.

Które z dotychczasowych inwestycji były najtrudniejsze do zrealizowania, a jednocześnie stanowią największy powód do dumy?

Do trudniejszych inwestycji zaliczyłabym realizację projektu: „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”. To nowoczesny kompleks składający się z czterech trzypiętrowych budynków położonych w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów. Charakteryzuje go nowatorska architektura reprezentująca najwyższe standardy europejskie, a nawiązanie bryłą budynków do fal doskonale wpisało się w otaczający pejzaż. W sumie wybudowanych zostało 128 mieszkań w czterech budynkach. Struktura budynków obejmuje mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchni od 57 do 85 m2. Do mieszkań parterowych przynależą rozległe tarasy, natomiast do mieszkań na wyższych kondygnacjach przestronne, nowoczesne balkony ze szklanymi osłonami tzw. lumonami umożliwiającymi ich oddzielenie od przestrzeni zewnętrznej. Ponadto budynki wyposażone są w urządzenia dźwigowe obsługujące wszystkie począwszy od garaży podziemnych kondygnacje. Pomiędzy budynkami jest usytuowany plac zabaw dla dzieci z przestrzenią wypoczynkową. Jesteśmy dumni z realizacji tego kompleksu mieszkaniowego, skierowanego do osób i rodzin ceniących sobie bliski dostęp do infrastruktury socjalnej, drogowej i gastronomicznej.

Skupiają się Państwo również na społecznej odpowiedzialności. Co wyróżnia KSM w kontekście budowania relacji z mieszkańcami i dbania o ich dobro?                                                               

Działając na podstawie przyjętych przed laty postanowień statutu prowadzimy szeroko rozumianą działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Oferta programowa adresowana jest do mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych. Ma ona na celu integrowanie ludzi, rozwijanie różnych pasji i zainteresowań osobistych. Działalność w osiedlach jest prowadzona w 66  zróżnicowanych tematycznie i programowo sekcjach, zespołach oraz kołach zainteresowań. Natomiast działalność na rzecz ogółu spółdzielców i ich rodzin zamieszkujących na terenie 17 wyodrębnionych osiedli jest ukierunkowana na szeroką współpracę z wieloma partnerami środowiskowymi  oraz regionalnymi. Wykraczając poza obowiązkowe powinności ustawowe i statutowe od kilku lat funkcjonujemy także na miarę możliwości w sferze działań społecznych, zwłaszcza w aspekcie  jednostkowej pomocy i wspierania mieszkańców w trudnych sytuacjach bytowych.

Co stoi za sukcesami Państwa spółdzielni?

Sukces to praca zbiorowa, wzajemne porozumienie i zgodne działanie. Od wielu lat dążyłam do zatrudniania kompetentnych pracowników, podnoszenia kwalifikacji ciągłego dokształcania i doskonalenia naszych służb, organizując szkolenia wewnętrzne, jak i kierując pracowników na specjalistyczne szkolenia. Właściwa kadra to cenny nabytek w każdym zakładzie pracy. Należy też podkreślić, że nasza Spółdzielnia różni się od typowego przedsiębiorstwa szerokim udziałem w zarządzaniu firmą czynnika społecznego, czyli współuczestnictwem mieszkańców w decydowaniu, kształtowaniu programu i zakresu funkcjonowania. By w działaniu zapewnić właściwe partnerstwo, potrzebna jest wiedza, dlatego wiele czasu (i funduszy) było przeznaczonych na wzbogacenie o te elementy kwalifikacji zawodowych członków różnych szczebli organów samorządowych. Na sukces pracuje ponad 370 pracowników: menedżerów oraz bezpośrednich wykonawców różnorodnych specjalistycznych zadań realizowanych w 17 osiedlach, 4 zakładach celowych, 6 klubach i poszczególnych działach Centrum Zarządzająco – Usługowego. Sprawne funkcjonowanie wymaga bieżącego modyfikowania form motywacyjnych niezbędnych dla urzeczywistnianiu wspólnych celów i wcielania w życie wciąż wzrastającej liczby zadań wynikających z zachodzących wokół zmian w warunkach gospodarowania oraz zmieniających się wymogów prawnych. W obecnej sytuacji w kraju, kiedy tworzy się rynek pracowników, dla których ważne są w większości wysokie zarobki, a których poziom w naszym społecznym przedsiębiorstwie trudno zapewnić i zabezpieczyć, istnieje potrzeba tworzenia dobrego teamu, który nawet przy niższych wynagrodzeniach jest gotowy i chce pracować w stabilnej firmie o pozytywnym wizerunku, a także wykonywać pracę społecznie użyteczną. Staram się dokładać wszelkich starań, by taką załogę kompletować, wzmacniając ją propozycją pakietu socjalnego z możliwością skorzystania ze świadczeń medycznych, biletów na ciekawe przedsięwzięcia kulturalne czy też sprzyjanie, motywowanie  dokształcania i zdobywania większych kwalifikacji, co wspiera przecież zawodowy i osobisty rozwój danego pracownika na rzecz spółdzielczego zespołu pracowniczego.

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej