Polska Nagroda Innowacyjności jest programem gospodarczym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Osiągnięcia nominowanych do PNI prezentujemy każdego miesiąca na łamach papierowego i internetowego wydania „Forum Przedsiębiorczości”. Udział w programie jest zatem doskonałą okazją do promowania ciekawych, nowatorskich rozwiązań – między innymi tych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych.

Wręczenie nagród laureatom ma miejsce na uroczystej gali podczas trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W dotychczasowych edycjach programu wyróżniliśmy kilkadziesiąt najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, a także innowacyjnych firm w w naszym kraju.

Laureatami programu zostały takie podmioty, jak: WB Electronics S.A., MESKO S.A., Sanofi-Aventis, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, czy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości. W wydaniu papierowym i internetowym gazety co miesiąc opisujemy sukcesy lokalnych i regionalnych liderów. Prezentujemy ich osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

Zwieńczeniem udziału w LRR jest gala, będąca jednym z punktów Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. To tam zapadają rozstrzygnięcia w programie i wręczenie tytułów Lidera Rozwoju Regionalnego.

Laureatami programu zostały takie podmioty, jak: Województwo lubelskie, Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Łuków, Miasto Częstochowa, Miasto Mysłowice, Gmina Międzychód, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, czy Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim.


Filar Spółdzielczości to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania w spółdzielczości. Jego założeniem jest wyróżnienie i zaprezentowanie najlepszych spółdzielni mieszkaniowych i banków spółdzielczych w naszym kraju – tych, gwarantujących najwyższą jakość obsługi i komfortowe warunki dla mieszkańców.

Drugim celem jest łamanie stereotypów, czyli pokazanie, że wbrew obiegowym opiniom, ruch spółdzielczy w Polsce ma się dobrze, a spółdzielnie pozostają wiarygodnym partnerem.

Podmioty spełniające te kryteria od wielu miesięcy prezentujemy na łamach wydania papierowego i internetowego „Forum Przedsiębiorczości”. Najlepsze, najprężniej funkcjonujące spółdzielnie dostają również tytuł Filara Spółdzielczości podczas uroczystej gali odbywającej się w czasie trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Organizatorami programu, jak i wydarzenia jest Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Laureatami programu zostały takie podmiotami, jak: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” w Warszawie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu, Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej, czy Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.


Polska Nagroda Jakości jest ogólnopolskim programem gospodarczym promującym firmy i instytucje, które skutecznie wdrażają wysokie standardy zarządzania w swoim środowisku pracy, a także oferują klientom produkt najwyższej jakości.

Prowadzi go Polska Agencja Przedsiębiorczości. Na łamach papierowych i w internetowym wydaniu prezentujemy firmy, które cechuje solidność i dbałość o standard oferowanych usług i produktów. Dostrzegamy tylko tych, którzy są wartymi zaufania partnerami biznesowymi.

Nagrody są wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Laureaci otrzymują to prestiżowe wyróżnienie w czasie trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, jednego z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce, skupiającego kilkuset przedstawicieli wyższego managementu.

Laureatami programu zostały takie podmioty, jak: Spółdzielnia Spożywców Supersam w Warszawie, STOCK Polska Sp. z o.o., AMBRA S.A., Węglosmyk Sp. z o.o., czy „U Jędrusia” Sp. z o.o.


AGROSTRATEG to ogólnopolski program gospodarczy, skierowany do sektora rolniczego. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Program ma na celu nagrodzenie tych firm oraz instytucji, których działalność cechuje dbanie o rozwój polskiego sektora rolniczego w zakresie innowacyjności oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Na łamach Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej prezentujemy nominowane firmy oraz instytucje, pokazując ich zaangażowanie w rozwój rolnictwa, zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.

Zwieńczeniem całorocznych działań jest gala, która ma miejsce podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – jedynego mobilnego wydarzenia biznesowo – gospodarczego w Polsce.

 


Ekostrateg to ogólnopolski program gospodarczy, skierowany do firm z sektora energetycznego oraz instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Program ma na celu nagrodzenie tych firm oraz instytucji, które cechuje dbanie o środowisko naturalne również podczas szukania innowacyjnych rozwiązań  dla gospodarki. 

Prowadzi go Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z redakcją „Forum Przedsiębiorczości” w Dzienniku Gazecie Prawnej. Na łamach papierowych i w internetowym wydaniu prezentujemy firmy, które cechuje solidność i dbałość w rozwijaniu ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w energetyce. Dostrzegamy tylko tych, którzy są wartymi zaufania partnerami biznesowymi.

Nagrody są wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Laureaci otrzymują to prestiżowe wyróżnienie w czasie trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Laureatami programu zostały takie podmioty, jak: KOM-EKO S.A., czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.


Rzetelny Pracodawca jest programem gospodarczym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nagrodę otrzymują firmy i korporacje dla których pracownik to największa wartość. To podmioty, które w szczególny sposób dbają o swoich pracowników.

Osiągnięcia nominowanych do RP prezentujemy każdego miesiąca na łamach papierowego i internetowego wydania „Forum Przedsiębiorczości”. Udział w programie jest zatem doskonałą okazją do promowania ciekawych, nowatorskich rozwiązań w pozyskiwaniu i dbaniu o pracownika.

Wręczenie nagród laureatom ma miejsce na uroczystej gali podczas trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W dotychczasowych edycjach programu wyróżniliśmy kilkadziesiąt najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, a także innowacyjnych firm w w naszym kraju.

Laureatami programu zostały takie podmioty, jak: Borgwarner Poland, ALTER S.A., czy Jaro Sp. z o.o.