Nauka dla gospodarki

Wyzwaniem, jakie stoi przed większością polskich uczelni technicznych, jest odpowiedź na wzrastające potrzeby gospodarki. Jak przygotować wykwalifikowane kadry inżynierskie dla przemysłu? Jak skutecznie wspierać przemysł w przygotowaniu innowacyjnych produktów spełniających oczekiwania rynku? Na te pytania odpowiada dr inż. Tadeusz Lewandowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Gospodarka oczekuje od uczelni technicznych dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy kadr inżynierskich. Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej pomimo klasycznej nazwy jest mocno interdyscyplinarny, prowadzi działalność naukową i dydaktyczną nie tylko w obszarze klasycznej mechaniki i budowy maszyn, lecz także w dziedzinach związanych z elektroniką, informatyką czy zarządzaniem. Kierunki kształcenia prowadzone na wydziale jak automatyka i robotyka, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport czy inżynieria biomedyczna łączą w sobie wiedzę z różnych obszarów.

Oprócz wiedzy teoretycznej ważne jest doświadczenie absolwentów. Jest to możliwe dzięki wdrożonym na wydziale programom praktyk i staży zawodowych. Jako jedni z pierwszych w kraju uruchomiliśmy autorski program studiów dualnych prowadzonych z wiodącymi firmami przemysłowymi. We właściwym dopasowywaniu procesu kształcenia do potrzeb gospodarki pomaga nam stały kontakt z wiodącymi pracodawcami z różnych branż.

Wydział pobudza i wspiera aktywność studencką. Te działania owocują sukcesami naszych Kół Naukowych na arenie międzynarodowej, w takich projektach jak budowa bolidów wyścigowych klasy Formuła Student, łazików marsjańskich czy motocykli elektrycznych. Studenci angażując się w taką działalność pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności oraz zyskują doświadczenie
w realizacji zadań inżynierskich, co zaprocentuje w ich karierze zawodowej.

Wydział Mechaniczny angażuje się w projekty edukacyjne kierowane do młodzieży i dzieci w celu pobudzenia ich zainteresowania naukami ścisłymi. Drugą rzeczą, jakiej przemysł od nas oczekuje, to wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu do produkcji innowacyjnych produktów i procesów. Innowacja to nie zawsze całkowicie nowy wynalazek, to także udoskonalenie produktu lub procesu, dzięki którym firma osiągnie przewagę konkurencyjną na rynku. Nasi naukowcy przygotowują dla przemysłu nowe rozwiązania w zakresie konstrukcji i technologii. Nasi klienci to przemysł motoryzacyjny lotniczy, górnictwo i energetyka, firmy duże oraz małe i średnie, krajowe i zagraniczne. Gospodarka potrzebuje naszego wsparcia żeby sprostać wymaganiom rynku a wydział i uczelnia stara się wychodzić tym oczekiwaniom naprzeciw.

Reasumując rola uczelni technicznych w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego jest bardzo istotna, zarówno w obszarze kształcenia kadr dla przemysłu jak i wspierania gospodarki w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów i procesów.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej