Naukowy partner biznesu

Idea powstania Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii wywodzi się z zamiaru stworzenia w Poznaniu ośrodka skupiającego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych, i technicznych, skoncentrowanego na nowych materiałach i biomateriałach o szerokim zastosowaniu.

Multidyscyplinarne działania WCZT skupiają się wokół opracowania oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów, a także nowej generacji bio- i nanomateriałów, a następnie przygotowaniu zaawansowanych technologii ich wytwarzania. Celem podejmowanych badań jest stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań, np. w ochronie zdrowia. Agenda badawcza Centrum skupia się na badaniach nad nowymi materiałami chemicznymi, przemysłowymi, roślinnymi i medycznymi biotechnologiami do produkcji substancji chemicznych i biochemicznych oraz badaniach biopreparatów i biofarmaceutyków, wykorzystywanych w epigenetyce medycyny translacyjnej, regeneracyjnej, czy terapiach celowanych w leczeniu chorób. Podejmowane badania mają także szerokie zastosowania w agrotechnice i w przemyśle spożywczym, np. w testach DNA w uprawie roślin i hodowli zwierząt. – Jesteśmy nastawieni na synergię nauki i biznesu, ponieważ tej współpracy wciąż brakuje – podkreśla prof. dr hab. Bronisław Marciniak, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, były rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Chcemy skupiać fachowców z różnych dyscyplin naukowych, a zarazem rozwijać kontakty z przemysłem tak, aby powstawały projekty badawcze zintegrowane z rzeczywistymi potrzebami współczesnego biznesu – dodaje. WCZT to kompleks budynków o łącznej powierzchni ok. 20 tys. m2: Centrum Technologii Biomedycznej wraz ze Zwierzętarnią, Centrum Biotechnologii Roślinnej i Przemysłowej wraz ze Szklarnią, Centrum Technologii Chemicznych i Nanotechnologii, Centrum Badań Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium Aparatury Unikatowej. WCZT jest do dyspozycji całego środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw chcących współpracować z placówką. Kierownicy tych jednostek na co dzień myślą o komercjalizacji wyników badań, wdrażaniu rozwiązań do przemysłu, idącego w ślad za trendami. – Zależy nam, aby stworzyć w Wielkopolsce takie warunki do rozwoju młodych talentów, dzięki którym nie będą myśleć o migracji do zagranicznych ośrodków. Istotnym jest ciągłe rozwijanie usług o wysokiej wartości intelektualnej, świadczonych głównie na rzecz innych przedsiębiorstw przez takie jednostki, jak nasze Centrum – dodaje Jakub Wienskowski, główny specjalista ds. projektu WCZT.

Placówka działa z sukcesem od dwóch lat. Jej misją jest realizacja dużych projektów w ramach platform technologicznych i programów ramowych UE (Horyzont 2020), a także programów strategicznych koordynowanych i zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. W ten sposób Centrum, wraz z pakietem kilkunastu projektów badawczych oraz pierwszymi sukcesami we współpracy z biznesem, tworzy most pomiędzy nauką a przemysłem. – Dotychczasowa działalność WCZT świadczy o tym, jak ważne jest podejmowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz samorządowym. Wydarzeniem, które ugruntowałoby wieloletnie tradycje przedsiębiorcze Wielkopolski wynikające m.in. z blisko 100-letniej działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich niewątpliwie byłoby zorganizowanie Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w naszym województwie. Organizacja w 2016 roku 8th European Silicon Days pokazała, jak ważnym dla regionu są tego typu wydarzenia, szczególnie w zakresie promocji osiągnięć badawczych. Kongres byłby zatem wydarzeniem niezwykle wzmacniającym podejmowaną i rozwijaną przez WCZT współpracę z gospodarką. Dałby również jasny sygnał gotowości regionu do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju dla nowych pomysłów i podmiotów opartych na wiedzy – mówi prof. Bogdan Marciniec, pomysłodawca, twórca i pierwszy dyrektor Centrum. Fundamentami gwarantującymi sprawne działanie WCZT są: doświadczenie zebrane podczas 20-letniej działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, olbrzymi potencjał naukowy kadry zarządzającej, a także ulokowanie w jednym miejscu najnowocześniejszego sprzętu analitycznego i pomiarowego. To właśnie dlatego już kilkanaście przedsiębiorstw zgłasza chęć uruchomienia swoich ośrodków badawczych na terenie Centrum.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej