Nazwa, która zobowiązuje

Od ponad czterdziestu lat w Katowicach działa Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Dyrektor Artur Kozłowski przybliża czym są „techniki innowacyjne”, które mają pomagać nie tylko w rozbudowanych urządzeniach, ale też codziennym życiu.

Jaka jest misja Instytutu?

Nazwa Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zobowiązuje. Pracujemy tak, aby wszystkie powstające w nim produkty i urządzenia były innowacyjne, czyli posuwały dany produkt o krok do przodu – np. poprzez wprowadzenie nowych funkcji. Instytut Technik Innowacyjnych działa nieprzerwanie już ponad 40 lat. W tym czasie zrealizował liczne projekty badawcze krajowe, europejskie, programy w ramach funduszy europejskich oraz w ramach zleconych usług. Opracowując nowe rozwiązania EMAG wykorzystuje najnowszą wiedzę, technologie, jak i rozwiązania organizacyjne. Założenia te przyświecają nam na każdym etapie prowadzonych prac, od momentu powstania koncepcji po ostateczne testy opracowanych prototypów.

Jakie są najważniejsze działania EMAG?

W ostatnich latach Instytut konsekwentnie poszerza profil swojej działalności o obszary związane głównie z informatyką stosowaną i techniczną. Tworząc innowacje współpracujemy z licznymi jednostkami naukowymi, konsorcjami i ekspertami w Polsce, jak i za granicą. Współpraca międzynarodowa stanowi ważny element strategii, a jej efekty wpłynęły także na rozpoznawalność marki EMAG na świecie. Bardzo istotna jest dla Instytutu współpraca z przemysłem. To w jej efekcie rodzą się wszystkie aplikacyjne rozwiązania, które później mają zastosowanie w konkretnych obszarach i u konkretnych przedsiębiorców.

Na czym polega projekt „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego”?

Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego i prototypowe uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek podmiotów publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne. Projekt umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwiązania, które następnie będzie rozszerzane na kolejne regiony Polski. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania możliwe będzie sprawniejsze korzystanie z szeregu dostępnych cyfrowych usług publicznych w kontaktach z e-administracją oraz łatwiejszy dostęp do usług administracji publicznej. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska (lider), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy (NASKPIB) oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

Planujemy realizować perspektywiczne kierunki badawcze, które wpisują się w trendy i koncepcje światowe dla szeroko rozumianej informatyki stosowanej, w tym również baz danych, sztucznej inteligencji i eksploracji danych. Będziemy rozwijać bezpieczne rozwiązania dla administracji publicznej, biznesu i przemysłu. W każdej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej