NCBR wesprze rozwój przyszłych kadr w branży motoryzacyjnej oraz usług dla biznesu

Od 8 maja można składać wnioski w dwóch konkursach odbywających się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odpowiada za nie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i są one skierowane do uczelni kształcących studentów w kierunku dwóch sektorów: przemysłu motoryzacyjnego oraz usług dla biznesu. Łączne dofinansowanie wyniesie 200 milionów złotych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce w ten sposób wesprzeć rozwój przyszłych kadr w dwóch gałęziach polskiej gospodarki. Pieniądze mają posłużyć do stworzenia efektywnych programów stażowych oraz programów rozwoju kompetencji. Oba projekty pomogą również samym uczelniom, zwiększając ich atrakcyjność.

– Dobrze wykształceni, świetnie przygotowani do pracy i przedsiębiorczy absolwenci uczelni to jeden z motorów napędzających dynamiczny rozwój naszego kraju. Reformując szkolnictwo wyższe stawiamy na poprawę jakości kształcenia, niezależnie od kierunku studiów. Jednocześnie uruchamiamy programy dedykowane konkretnym branżom o znaczącym potencjale rozwojowym, np. branży motoryzacyjnej – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W przypadku projektu dotyczącego branży motoryzacyjnej wnioski mogą składać uczelnie, które kształcą minimum 100 studentów i współpracują przynajmniej z jednym przedsiębiorstwem działającym w sektorze motoryzacyjnym. Drugi projekt ma podobne wymagania, z tym że nie mogą z niego skorzystać te uczelnie, które znajdują się w miastach o liczbie ludności przekraczającej 240 tysięcy. To ograniczenie ma na celu wesprzeć mniejsze ośrodki.

–W ostatnich latach mamy do czynienia ze stale rosnącymi oczekiwaniami rynku pracy wobec absolwentów uczelni, co wynika zarówno z postępu technologicznego, jak i konieczności zwiększania przewag konkurencyjnych poszczególnych firm. Uruchamiając nowe konkursy inwestujemy w rozwój konkretnych branż, ale przede wszystkim w młodych ludzi, których kompetencje oraz umiejętność ich wykorzystania w pracy zaważą na tempie rozwoju polskiej gospodarki – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

 

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej