Nie spoczywamy na laurach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach jest doskonałym przykładem spółki, która wyprzedza potrzeby mieszkańców oraz prowadzi wzorową współpracę z samorządem. Z Prezesem Zarządu Januszem Tomaszem Czarnogórskim rozmawia Jacek Szargut.

Prezes PGK przez wzgląd na osiągnięcia spółki brał czynny udział w IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości jako jeden z panelistów podczas Forum Wodociągowego. Poruszanym przez niego tematem była szeroko pojęta współpraca spółek z samorządem. W rozmowie uczestniczył również burmistrz miasta Ząbki Robert Perkowski.

Przedsiębiorstwo w tym roku znalazło się w gronie laureatów nagrody Lider Rozwoju Regionalnego 2016, czym dla Państwa jest to wyróżnienie?

Jest to na pewno wielki zaszczyt, wielki honor otrzymać to wyróżnienie. Bardzo ucieszył nas fakt, że ktoś przeanalizował nasze osiągnięcia oraz to co robimy i nas zauważył, taka małą spółkę gdzieś pod Warszawą. Jest to miłe i mobilizujące do dalszej pracy. – mówi skromnie Prezes Czarnogórski.

Polski Kongres Przedsiębiorczości to rozmowy samorządu, biznesu i nauki, czy takie spotkania jakie miały miejsce w Lublinie są potrzebne i czy przynoszą pozytywne skutki?

Tak. Zrzeszanie tych grup jest jak najbardziej dobrym posunięciem, gdyż daje to możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń, uwag. Zresztą to było widać na naszym panelu wodociągowym, zaczęliśmy poruszać różne tematy, nie związane stricte z wodą, ale również te samorządowe. Cała rzecz polega na tym by się spotykać i rozmawiać, ale również tworzyć jakieś grupy, które pokazywałyby nasze wspólne problemy i  przedstawiały je dalej odpowiednim decydentom.

Przedsiębiorstwo świetnie współpracuje z samorządem, jak udało się wypracować takie relacje?

To dużo zależy od samego samorządu. Burmistrz oraz Rada doskonale rozumieją potrzeby tej naszej misji społecznej. My jako przedsiębiorstwo służymy ludziom, do zaspokajania ich potrzeb. Chodzi przede wszystkim o to by traktować te spółki jako kolejne narzędzie do zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Tak jak pokazywaliśmy w naszej prezentacji podczas Forum Wodociągowego – wprowadzamy inne mechanizmy co daje nam szersze możliwości niż tylko te, które zakłada dla nas samorząd. Największa rola to rola rady i burmistrza by to zrozumieć i utrzymać w dobrych relacjach. – podkreśla Czarnogórski.

Udało się nam również zażegnać dwie sporne kwestie. Dotyczyły one odbioru ścieków przez Warszawę oraz przesyłu ścieków i odbioru nieczystości z sąsiedniej gminy. Chodziło głównie o kwestie wzajemnych rozliczeń. Cały proces rozpoczął jeszcze poprzedni prezes, który doprowadził do ugody z jednym i drugim partnerem. Mnie przypadła część wynegocjowania umów z obojgiem. Udało się te ugody podpisać. Długie, żmudne, a czasami porywające spotkania, na których dwie strony musiały wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki. Mamy już ten komfort, że  możemy spokojnie współpracować. Musieliśmy podejść do tego biznesowo , by dla wszystkich było to opłacalne.

Ten pracowity rok zbliża się ku końcowi, a co przyniesie dla spółki kolejny?

Jednym z ważniejszych zadań będzie edukacja ekologiczna, której należy poświęcać zdecydowanie  więcej uwagi. Rolą spółek jest tez szeroka kampania informacyjna do mieszkańców pod kątem  poszanowania i ograniczania zużycia wody. Możemy szybciej reagować i informować mieszkańców poprzez nasze zdalne odczyty na temat np. wycieków wody.

Po nowym roku będziemy zaopatrywać miasto w naszą „własną” wodę, na stacji uzdatniania prowadzone są właśnie wstępne prace  rozruchowe. Trwają tez różne prace wdrożeniowe i w nowy rok chcemy wejść z nowymi rozwiązaniami tak jak z ERP , GIS czy elektronicznym biurem interesanta. Należało uzupełnić sprzęt, kupić oprogramowania, postawić serwery – musimy być gotowi w 100%. W 2017 rok wchodzimy również  z nową nazwą spółki, zmieniając również jej logo. Zajmujemy się teraz już wyłącznie wodą i kanalizacją, więc by nie mylić naszych klientów czy firm z nami współpracujących staniemy się  PWiKiem – Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  w Ząbkach.

Jacek Szargut

Jacek Szargut

O Jacek Szargut

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej