Nie stać nas na chybione inwestycje

Wójt Ryszard Borowski, Gmina Koneck

Koneck to jedna z dziewięciu gmin składających się na powiat aleksandrowski w woj. kujawsko-pomorskim. Mimo typowo rolniczego charakteru i niewielkiego budżetu ciągle się rozwija i jest miejscem, gdzie ludzie chcą żyć.

Zarządzający gminą od sześciu kadencji wójt Ryszard Borowski przyznaje, że najważniejszy w budowaniu samorządu jest kapitał ludzki. – Cieszę się, że mam świetnie wyspecjalizowaną kadrę. Wójt nie może odnieść żadnego sukcesu, jeśli nie ma w swoim sztabie odpowiednich ludzi. Tymczasem nasz zespół jest stosunkowo młody, świetnie wykształcony i – co najważniejsze – kreatywny – podkreśla wójt. – Oczywiście ogromne znaczenie mają również sami mieszkańcy i z tego jestem najbardziej dumny. Udało mi się zaangażować społeczeństwo do wspólnych działań na rzecz gminy, uświadomić mu, co jest potrzebne do dalszego rozwoju. Świetnym przykładem jest jeden z mieszkańców, który nieodpłatnie przekazał nam pewien grunt, byśmy mogli na nim zbudować świetlicę wiejską – dodaje.

Gmina przyjazna mieszkańcom

To zaangażowanie i świadomość mieszkańców powodują, że gmina nie poddaje się przeciwnościom losu i konsekwentnie się rozwija. Koneck był jednym z pierwszych samorządów w Polsce, który kilkanaście lat temu wdrożył bezpłatne połączenie internetowe dla wszystkich mieszkańców, w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym. W ciągu sześciu kadencji wójtowi udało się w pełni skanalizować miejscowość Koneck. Na terenie Gminy Koneck powstały również stacje uzdatniania wody, a obecnie samorząd pracuje nad stworzeniem jak największej liczby dróg asfaltowych.

– Zadbaliśmy o to, żeby mieli ułatwiony dostęp nie tylko do urzędu, ale również domu kultury, banku spółdzielczego, zespołu szkół wraz z przedszkolem. Mamy też instytucje ponadgminne – posterunek policji, ośrodek zdrowia, pocztę, a gmina jest dobrze połączona z miastem powiatowym. Ponadto jesteśmy dumni z naszej straży pożarnej. Jako jedyna gmina w powiecie posiadamy cztery jednostki OSP, z których dwie wpisane są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – wymienia wójt Borowski. W najbliższym czasie do listy obiektów, z których mogą korzystać mieszkańcy, może zostać dopisana jeszcze jedna pozycja. Władze złożyły wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący zbudowania tu publicznej szkoły muzycznej 1. stopnia.

Ponadto w trakcie realizacji znajduje się kampania medialna “Trzeźwa gmina”. Gminny program profilaktyki alkoholowej oparty jest o koncepcję pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży. W ramach projektu realizowane są programy profilaktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych oraz poprawę psychospołecznego funkcjonowania. Działania skierowane są również do dorosłych – kampania ma uwrażliwiać na problem picia alkoholu przez młodzież, jak również szkolenie sprzedawców w zakresie kontroli wieku osób próbujących dokonać zakupu. Program ma na celu nie tylko uświadamiać najmłodsze pokolenia, ale również pokazać im alternatywne oraz interesujące sposoby na spędzanie wolnego czasu. W związku z tym organizowane są między innymi zajęcia sportowe, rówieśnicze korepetycje, zajęcia plastyczne, wyjazdy do filharmonii oraz teatru. Program otrzymał dofinansowanie wynoszące ponad 130 tys. zł.

Efektywne zarządzanie finansami

O konsekwentnym rozwoju gminy świadczą również rankingi. W raporcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie brane pod uwagę były między innymi wydatki na inwestycje czy pozyskiwane środki zewnętrzne, Koneck znalazł się na 298. miejscu. Kolejna gmina z powiatu – Aleksandrów Kujawski – uplasowała się dopiero na 700. pozycji. Co stoi za tak wysokimi wynikami Konecka? To skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowań, zarówno unijnych, jak i rządowych. Tylko w 2018 roku gmina otrzymała ponad 1,5 mln zł. – Jesteśmy gminą typowo rolniczą, stąd nasz budżet oraz nadwyżka operacyjna są bardzo małe. Tymczasem w ubiegłym roku zrealizowaliśmy inwestycje o wartości około 3 mln zł. Wychodzimy z założenia, że naszej gminy nie stać na realizowanie działań w ramach własnych środków. Wprowadziliśmy surową dyscyplinę budżetową i robimy wszystko, by otrzymać jak najwięcej dotacji. Oprócz tego, mamy jeszcze jedną zasadę. Nie stać nas na chybione inwestycje – sumuje wójt Konecka.

Ryszard Borowski nie ukrywa, że jest otwarty na nowych inwestorów, którzy będą chcieli wykorzystać kapitał ludzki gminy. Jej charakter sprzyja przede wszystkim branży przetwórstwa rolno-spożywczego – ponad 80 proc. powierzchni Konecka to użytki rolne, ale wójt jest otwarty również na inne branże.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej