Nowe pociągi dla zachodniopomorskiego

Zachodniopomorskie otrzyma od Ministerstwa Rozwoju i Finansów pieniądze z tytułu dofinansowania wkładu krajowego na zakup nowego, elektrycznego taboru pasażerskiego. Decyzja w tej sprawie zapadła po konsultacjach z departamentem Infrastruktury i Budownictwa. Suma dofinansowania jest równa 12,2 mln zł, które pozwolą na zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

– Realizacja projektu podniesie jakość życia mieszkańców, oferując im niezawodność przejazdu w komfortowych warunkach. Będzie to również promocja kolei jako niskoemisyjnego, przyjaznego pasażerom środka transportu – powiedział wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak.

Kwota 12,2 mln zł, która zostanie przekazana samorządowi województwa, jest wypełnieniem warunków Kontraktu Terytorialnego. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego są częściowo pokrywane ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie wkładu krajowego.

Projekt zakłada zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (6 trzyczłonowych i 4 czteroczłonowe), czyli tak zwanych ETZ-ów, które mają zastąpić stary, kilkudziesięcioletni tabor kolejowy.

Wiceminister Rozwoju – Adam Hamryszczak twierdzi, że realizacja tego projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę dostępu do dużych ośrodków miejskich, portów morskich oraz miejsc wypoczynku zarówno mieszkańców, jak i turystów. Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu i lokalnych samorządów.

Minister Rozwoju i Finansów wydał również zgodę na przekazanie z budżetu państwa 2 mln zł, które mają być przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do samorządu województwa zachodniopomorskiego. Jest to tzw.: Działanie 2.13 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

– Z ogólnej kwoty ponad 83,6 mln zł, zapisanej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego, na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, samorząd województwa zachodniopomorskiego otrzymał już 30,2 mln zł– dodał wiceminister.

fot. Flickr