Nowe życie linii kolejowej numer 25

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały Mielcu umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac na linii kolejowej numer 25. W uroczystości wziął udział podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju – Adam Hamryszczak. Dzięki tej inwestycji podróże staną się szybsze i bezpieczniejsze.

Całkowita wartość tej inwestycji to 246,5 mln zł, z czego ponad 166 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja linii poprawi dostępność transportową regionu i pozwoli przywrócić – niekursujące od 2009 roku – połączenia pasażerskie.

Poprawa dostępności transportowej kraju to jeden z priorytetów obecnego rządu. W Krajowym Programie Kolejowym na inwestycje kolejowe przeznaczyliśmy ok. 67 mld zł. Konsekwentnie realizujemy szereg inwestycji, które przybliżają nas do celu, jakim są bezpieczne, komfortowe i punktualne pociągi. Podpisywana dziś umowa to kolejny etap tworzenia Wschodniej Magistrali Kolejowej. To bardzo ważna linia kolejowa wykorzystywana obecnie tylko w ruchu towarowym. Chcemy przywrócić ją także dla pasażerów – mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Prace wykonane na tym odcinku doprowadzą do skrócenia czasu przejazdu pociągów, poprawy przepustowości linii oraz punktualności realizowanych połączeń. Wymianie torów, rozjazdów i modernizacja obiektów inżynieryjnych pozwoli na likwidację ograniczeń prędkości na całym odcinku, co umożliwi poruszanie się z prędkością do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i do 70 km/h dla pociągów towarowych.

Warto podkreślić, że inwestycja będzie elementem stymulującym dalszy rozwój Mielca oraz Dębicy. Zwiększy się bowiem dostęp do usług i rynków pracy, powstaną lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości – podsumował wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, które wymieni tory na odcinku 32 km między Mielcem a Dębicą, przebuduje perony na 9 stacjach i przystankach oraz zmodernizuję 37 obiektów inżynieryjnych, a także 40 przejazdów kolejowo-drogowych. Zamontowane będą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Usprawniony będzie system informacji pasażerskiej i monitoring.

 

fot. pixabay