Nowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do realizacji programu dotyczącego magazynowania wodoru. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego, mobilnego zbiornika wodoru przeznaczonego do wykorzystania z ogniwami paliwowymi.

„Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetowych celów naszego rządu. Wdrożenie czystych technologii to recepta na walkę nie tylko ze smogiem, ale również szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw i zwiększenie ich konkurencyjności na globalnym rynku”- powiedział Jarosław Gowin- minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Opracowanie sposobu magazynowania wodoru z możliwością wykorzystania go do zasilania ogniw paliwowych byłoby dużym krokiem w kierunku rozwoju technologii przyjaznych środowisku. Takie rozwiązanie znalazłoby zastosowanie m.in.: jako mobilne źródło prądu zasilające bezemisyjne środki transportu czy jako akumulator magazynujący energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

„Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczący magazynowania wodoru to kolejna nasza inicjatywa, mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, czystych technologii, które dzięki powszechnemu zastosowaniu istotnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków” – powiedział dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie realizowany do 2021 roku i rozpocznie się od dialogu technicznego, którego celem będzie dostarczenie informacji pozwalających na doprecyzowanie warunków programu oraz wymagań dotyczących wniosków i kryteriów ich oceny. NCBiR do rozmów zaprasza zarówno podmioty, które chciałyby się zająć opracowaniem nowej technologii, jak i te, które mogłyby ją wykorzystać. Budżet programu to ponad 30 mln zł.

Program „Magazynowanie wodoru” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych”.