O gospodarce po raz czwarty

Polski Kongres Przedsiębiorczości już po raz czwarty odpowiedział na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie. Tegoroczne dyskusje odnosiły się w dużej mierze do przykładu Polski Wschodniej, ale w naszej opinii, są to zagadnienia istotne dla wszystkich regionów. Zgodnie z hasłem przewodnim kongresu: „Biznes – nauka – samorząd”, szczególnie duży nacisk położyliśmy na współpracę tych trzech sektorów, zwracając uwagę, by podczas paneli ich reprezentanci mogli wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, aby przełamać bariery hamujące współpracę, ale także wskazać pozytywne przykłady pokazujące, że wspólne działania są możliwe i mogą być korzystne dla każdej ze stron.

Tegoroczna edycja kongresu odbyła się w dniach 27-28 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Partnerami głównymi wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublina oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Warto dodać, że tegoroczna edycja kongresu przyciągnęła ponad 1200 osób, reprezentujących wiele dziedzin polskiej nauki, biznesu oraz samorządu. Uczestnikami kongresu były głównie osoby decyzyjne, w osobie rektorów, prezesów zarządu, dyrektorów czy prezydentów. Wśród tematów poruszanych w trakcie 25 paneli dyskusyjnych znalazły się kwestie związane z między innymi ze sposobami na rozwój polskiej gospodarki, innowacyjnością, marketingiem, medycyną, energetyką, synergią nauki i biznesu, górnictwem, finansowaniem unijnym w perspektywie 2014-2020, czy efektywnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego polskich samorządów.

Pierwszego dnia Kongresu miała miejsce również gala, podczas której zostali zaprezentowani laureaci programów wizerunkowych prowadzonych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Zwieńczeniem gali był koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej.

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Ekologii, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Kolejnictwa, Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, Urzędu Transportu Kolejowego, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Targów Lublina S.A. oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Przedsiębiorczości.

W ramach IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości została także wręczona nagroda INNOVATOR 2016. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom, które w szczególny sposób przysłużyły się polskiej gospodarce, wdrażając innowacyjne technologie i wspierając polską naukę. Osoby te są kreatorami polskiej myśli technicznej i mają istotny wpływ na kierunek rozwoju nauki nie tylko w zasięgu ogólnopolskim, ale także europejskim. W tym roku kapituła programu postanowiła nagrodzić prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego – rektora Politechniki Poznańskiej. Profesor Łodygowski to znany i ceniony naukowiec, autor wielu patentów oraz rozwiązań wdrożonych do przemysłu. Rektor jest również autorem lub współautorem kilkuset publikacji naukowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Zapytaliśmy rektora, co znaczy dla niego słowo innowacyjność:

– Przede wszystkim należy jasno zdefiniować termin innowacja, ponieważ niektórzy ludzie tego nie rozumieją i sam boleśnie tego doświadczam, gdy wyrażana jest opinia, że szkoły wyższe nie wyróżniają się w tym zakresie. My się wyróżniamy – od trzech lat wprowadzamy system outsourcingowy, który pozwala na elektroniczne zarządzanie uczelnią. Cała infrastruktura znajduje się poza uczelnią, a za wszystko odpowiedzialna jest firma zewnętrzna. Widzimy możliwości nawiązywania współpracy, która może zaowocować wprowadzeniem kolejnej innowacji. Należy jednak pamiętać, że za powstające pomysły odpowiedzialne są zawsze firmy, nigdy jednostki naukowe.

Sławomir Duda

Sławomir Duda

O Sławomir Duda

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej