Forum Przedsiębiorczości” to niezależny dodatek ukazujący się wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Dziennik Gazeta Prawna to najpoważniejszy opiniotwórczy tytuł powstały w wyniku połączenia dwóch doskonale rozpoznawalnych i cenionych ogólnopolskich dzienników: ukazującej się od 1994 roku „Gazety Prawnej” oraz opiniotwórczego „Dziennika Polska Europa Świat”.

pobrane

Jest podstawowym źródłem informacji o gospodarce i prawie dla pracowników administracji publicznej, managerów, prawników, naukowców i biznesmenów. Dla każdej firmy, dla której istotne jest posiadanie dobrego wizerunku w tym szerokim kręgu osób decyzyjnych doskonale nadają się łamy „Forum Przedsiębiorczości” jako najpoważniejszego nośnika informacji prezentującego sylwetki najprężniej działających polskich przedsiębiorstw.

To ogólnopolski periodyk będący doskonałym forum wymiany doświadczeń, myśli i idei dla polskich przedsiębiorstw.

Redakcję „Forum Przedsiębiorczości” tworzą dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem w prasie branżowej oraz ogólnopolskiej. Ich specjalnością jest tworzenie mocnych, merytorycznych tekstów promocyjnych oraz budowanie dobrego wizerunku w oparciu o promocję zarówno w mediach tradycyjnych, jak i tzw. nowych.

Obecność na łamach „Forum Przedsiębiorczości” to doskonały sposób zarówno na zaistnienie w ogólnopolskich mediach, jak i na wzmocnienie już prowadzonych działań wizerunkowych i promocyjnych.

Wydawcą „Forum Przedsiębiorczości” jest Polska Agencja Przedsiębiorczości.