Obowiązkowa e-dokumentacja dla pacjenta

Od początku przyszłego roku szykują się zmiany w formie wystawiania karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala czy informacji specjalisty dla lekarza kierującego.

Elektroniczna dokumentacja będzie wyzwaniem, gdyż w Polsce prosperuje dużo szpitali bez odpowiedniego przygotowania IT. Atende Medica udostępni bezpłatnie oprogramowanie, które będzie spełniało wymogi dotyczące e-dokumentacji. Prócz wystawiania karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala czy informacji specjalisty dla lekarza kierującego, do trzech lat w życie wejdą elektroniczne recepty, zwolnienia lekarskie oraz skierowania do specjalistów lub szpitala.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 września 2015r. w sprawie warunków umów o udzielanie świadczeń pacjentom, 1 stycznia 2019 roku w życie wejdzie elektroniczna dokumentacja (EDM). Ideą zmian jest to, że pacjent będzie miał zawsze przy sobie najpotrzebniejsze świadczenia medyczne. Każdy będzie mógł pobrać dokument z centralnej platformy, dzięki czemu członek rodziny będzie mógł wykupić leki bez potrzeby fizycznego okazania recepty. Podobnie będzie ze skierowaniem. Pacjent będzie mógł umówić się ze specjalistą telefonicznie lub online bez potrzeby okazania skierowania w formie papierowej.

Rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów i skrócić czas oczekiwania oraz kolejki w ośrodkach zdrowia. Nie będzie możliwości fałszowania recept, a fundusz usprawni kontrolę wydawania leków refundowanych.

W przypadku zwolnień elektronicznych, zaletą będzie lepszy przepływ dokumentacji między pracownikiem, przedsiębiorstwem, w którym jest zatrudniony, a ZUS. Nie będzie potrzeby fizycznego dostarczenia zwolnienia pracodawcy, jeśli zostanie wysłane drogą elektroniczną.

Eksperci twierdzą, że dla większości placówek medycznych zmiany będą dużym wyzwaniem, dlatego w życie wejdą początkiem przyszłego roku. Jak wynika z badań III edycji „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą” przeprowadzonego przez CSIOZ, na ten moment 56% podmiotów jest przygotowanych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 47% ma w planach inwestycję umożliwiającą wprowadzenie EDM.

 

fot. mscsealift