Oferta naukowa dla biznesu

Uczelnie wyższe, oprócz utrzymywania wysokiego poziomu nauczania coraz więcej starań przykładają do realizacji potrzeb przemysłu. Modelowym przykładem takiego działania jest aktywność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT UPP). Istotę tych prac przybliża jego Dyrektor Jacek Wawrzynowicz.

Który z projektów jest flagowy dla CIiTT UPP?

W ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego CIiTT UPP pracuje nad międzynarodowym portalem InnCOM_PULS. Jest to specjalna platforma do kontaktów pomiędzy dostawcami innowacji a ich nabywcami. Dzięki wbudowanemu komunikatorowi strony będą mogły wymieniać informacje, a także archiwizować i systematyzować wiadomości, co może być przydatne na etapie negocjacji. Zbliżymy się do modelu sprzedaży internetowej, gdzie produktami będą innowacyjne technologie. To odpowiedź na potrzeby rynku, na którym większość informacji jest rozproszona. Zabezpieczamy platformę pod kątem danych, jakie tam będą umieszczane. Baza będzie zawierała tylko gotowe technologie. Oczywiście portal nie zastąpi całego procesu, ale znacznie go usprawni. Jednym z ważniejszych  zadań jest odpowiednia kampania informacyjno-promocyjna, tak by platforma była wykorzystywana w praktyce. Projekt będzie gotowy pod koniec roku 2018.

Kolejnym działaniem jest opracowywana właśnie aplikacja IP_PULS – narzędzie do zarządzania własnością intelektualną i procesami komercjalizacji w centrach transferu technologii. Każda informacja związana  procesem komercjalizacji będzie umieszczona w odpowiednich modułach tej aplikacji. Specyfika pracy na uczelni wymaga częstego raportowania i zbierania ogromu danych. Każdy użytkownik z poziomu swojego konta będzie miał dostęp do najróżniejszych i najbardziej potrzebnych dokumentów. To kolejny krok w przyspieszaniu procesów komercjalizacji na uczelniach od strony formalnej i kolejny znak, że uczelnie są zarządzane na wzór dobrze działających firm. Inne centra transferu technologii z Polski testowały już oprogramowania dostępne na rynku, jednak nie spełniały one wymagań naszej specyficznej branży. Aplikację co prawda tworzy dla nas firma informatyczna, natomiast koncepcja wraz z mapowaniem procesów powstały w CIiTT UPP.

Czym wyróżnia się propozycja CIiTT UPP dla biznesu?

Dążymy do optymalizacji czasowej procesów komercjalizacji. Czas w projektach badawczo-rozwojowych jest niezwykle ważny. W dobie tak szerokiego postępu, jaki teraz obserwujemy, musimy tak usprawniać procesy decyzyjne i prawne, aby projekt naukowy się nie zdezaktualizował. W coraz krótszym okresie czasu udaje nam się przeprowadzić modelową komercjalizację. Od momentu, kiedy technologia trafia do CIiTT UPP, aż do momentu nabycia przez firmę licencji na wykorzystanie technologii, mija około miesiąc. W Polsce średni czas takiego procesu to pół roku. Jest to również uwarunkowane postawą przedsiębiorców, z którymi pracujemy. Musimy być świadomi, że większość technologii, które powstają na uczelniach, nie jest gotowych do zastosowania w działalności gospodarczej zaraz po zakończeniu badań. Przedsiębiorca nieposiadający kadry naukowej i zaplecza badawczego liczy więc na to, że będziemy go dalej wspomagać. Chodzi tu zarówno o wsparcie techniczne, jak i naukowe. Naszą odpowiedzią jest asysta wdrożeniowa lub akceleracyjna.

Kto jest konkurencją dla CIiTT UPP?

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu konkuruje z innymi uczelniami raczej na poziomie wydziałów. Nie widzę jednak typowej rynkowej konkurencji. Częściej spotykamy się z sytuacją, w której firma od lat nie może znaleźć rozwiązania. Według wytycznych organizacji, które udzielają dotacji na działania innowacyjne jak PARP czy NCBiR, nie można podwójnie finansować tego samego działania. Jest to skrupulatnie pilnowane przez naukowców. To nadaje pewnej unikatowości każdej z naszych prac. Element konkurencji pojawia się raczej w kwestii konkretnych rozwiązań. Technologie, które pozornie dają ten sam wynik, mogą różnić się parametrami. Wtedy właśnie pojawia się konkurencja biznesowa – pod względem na przykład kosztów czy czasu późniejszego wdrożenia.

Co jest przeszkodą w synergii nauki z biznesem?

Pojęcie komercjalizacji i wdrożenia często jest stosowane zamiennie, co jest dosyć mylące.  Komercjalizacja to wszystkie procesy związane z przekazaniem i udostępnieniem przedsiębiorcy technologii poprzez sprzedaż bądź udzielenie licencji. Wdrożenie natomiast leży już po stronie nabywcy. Niestety nie wszystkie skomercjalizowane badania są wdrażane. Kiedy natomiast skomercjalizowane rozwiązanie staje się produktem czy usługą – wtedy dopiero możemy mówić o pełnym wdrożeniu. Wdrożenia technologii powstałych na naszej Uczelni plasują się średnio na poziomie około 10 %. My, jako strona naukowa, nie jesteśmy w stanie wymagać od nabywców wdrożenia rozwiązań. Wpływa na to wiele czynników jak np. zmiany rynkowe, wzrost cen surowców. To na danej firmie spoczywa decyzja o wdrożeniu nabytej technologii. To największa bolączka w procesie synergii nauki i biznesu.

Rozmawiała Paulina Jaworska

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej