Ogromne środki na innowacje w gazownictwie

NCBR razem z PGNiG oraz GAZ-SYSTEM zainaugurował program INGA – Innowacyjne Gazownictwo. Konkursy będą podzielone na osiem obszarów tematycznych, a pierwszy z nich zostanie ogłoszony w styczniu 2018 r. Łączny budżet programu to 400 mln zł.

Program ma wspierać badania przemysłowe i prace rozwojowe, a jego celem jest poprawa innowacyjności oraz wzrost konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego. Będzie on realizowany w ramach tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia, w związku z czym NCBR sfinansuje 50 proc. kosztów realizacji Agendy Badawcze. Ta zostanie opracowana na podstawie zaproponowanych przez PGNiG oraz GAZ-SYSTEM obszarów problemowych, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

– Sektor gazowniczy jest kluczowy dla funkcjonowania wielu obszarów polskiej gospodarki. Co za tym idzie zwiększenie jego konkurencyjności to warunek konieczny do zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w najlepsze projekty badawczo-rozwojowe są szansą na stworzenie warunków do wzrostu całej branży – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Konkursy w ramach programu będą ogłaszane w ośmiu kategoriach:

  • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,
  • pozyskanie metanu z pokładów węgla,
  • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,
  • sieci gazowe,
  • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,
  • technologie wodorowe i paliwa gazowe,
  • technologie stosowane we współpracy z klientami,
  • ochrona środowiska.

Pierwszy z konkursów ma zostać ogłoszony w styczniu 2018 r. i będzie skierowany do konsorcjów składających się z przynajmniej jednego podmiotu naukowego i przedsiębiorstwa bądź tylko i wyłącznie z jednostek naukowych.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej