Ostatni przystanek: komercjalizacja

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. Wyróżnienie zostało wręczone podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. O ważnej roli studentów, doktorantów i szkół wyższych w innowacyjnym rozwoju gospodarki mówi Dyrektor Centrum Pan Jacek Wawrzynowicz.

Niebawem dojdzie do zwieńczenia Państwa wieloletnich projektów. Proszę o tym więcej opowiedzieć.
Premiera aplikacji IP_PULS i portalu InnCOM_PULS odbędzie się 19 listopada 2018 r. na konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w Poznaniu. Aplikacja będzie wewnętrznym programem do obsługi procesów komercjalizacji w ramach uczelnianych centrów transferu technologii. Natomiast na portalu będą publikowane oferty innowacyjnych technologii gotowych do komercjalizacji i wdrażania w przemyśle. Będą mogły zamieszczać je zarówno uczelnie polskie, jak i zagraniczne. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do propozycji uczelni, prowadzenia dialogu i negocjacji, by finalnie doprowadzić do zakupu danej technologii. Portal będzie miał charakter platformy zakupowej. Zależy nam, aby przedsiębiorcy w Polsce mieli świadomość, że innowacje, które ich interesują są dostępne do zakupu, a uczelnie mogą stymulować rozwój przemysłowy. Obecnie są dostępne bazy technologii, które znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uczelni wyższych czy w rejestrze prowadzonym np. przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Zawierają one jednak rozproszone informacje. Proces samego wyszukania odpowiedniej oferty jest pracochłonny i skomplikowany. Chcemy doprowadzić do konsolidacji tych baz danych i skoncentrowania ich w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Hasło przewodnie tego portalu to „technologie w jednym miejscu”. Rozmawiając z przedsiębiorcami, zauważyliśmy potrzebę jego powstania. Ci, którzy poszukują pewnych technologii nie wiedzą, gdzie mogliby je znaleźć. Wynika to z braku efektywnej promocji oferty technologicznej.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało w tym roku Polską Nagrodę Innowacyjności. Co to dla Państwa oznacza?
Nagroda jest dla nas nie tylko nobilitacją, ale także oceną naszej pracy – czy działamy dobrze, czy Centrum się rozwija i czy spełnia swoje zadania. Z kolei dla całego środowiska akademickiego w Polsce to sygnał, że warto podejmować nowe inicjatywy – nie tylko dla wyróżnień, ale po to, by pracowało się sprawniej i lepiej. Dla nas, jako Centrum, to szczególnie ważne, gdyż nagroda została nam przyznana za coś, co robimy nie tylko na własne potrzeby, ale właśnie dla rozwoju współpracy na linii biznes – nauka, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla innych uczelni.

Czy uczelnie w Polsce ze sobą konkurują?
Uczelnie od wielu lat bardzo mocno ze sobą rywalizują w kwestii pozyskania studentów. Ma to związek z rozwojem szkół niepublicznych. To z kolei podniosło wymagania studentów, wzrost ich świadomości i spowodowało rozwój działań marketingowych w szkołach wyższych. Jest to bardzo zdrowa konkurencja, która stymuluje rozwój akademicki. W zakresie technologii jest owszem zjawisko pewnej rywalizacji, natomiast technologie są na tyle różne w kwestii parametrów, że jest to proces rozproszony. To może się zmienić, kiedy wystartuje nasz portal i innowacje będą w jednym miejscu. Czasem pojawia się u nas przedsiębiorca znający rozwiązania alternatywne z innych uczelni, porównuje parametry, jest to więc klient bardziej świadomy. Konkurencję generuje świat biznesu, czyli końcowy odbiorca produktu, jakim są innowacje.

Jaka jest rola studentów w procesie komercjalizacji?
W CIiTT Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mamy kilkunastu studentów, absolwentów i doktorantów, którzy są współautorami innowacyjnych rozwiązań. Niektóre z nich przeszły już etap komercjalizacji – czyli ich pomysły są już wdrażane, a co za tym idzie, otrzymali już za to wynagrodzenie. Mamy przykłady dobrych praktyk, gdzie studenci wnoszą swoją pracę, ale biorą też udział w asyście wdrożeniowej. Takim przykładem jest współpraca naszej studentki z firmą meblarską, która jest zainteresowana zakupem od nas wzoru przemysłowego mebla. Owa studentka jest współautorką tego wzoru, co więcej będzie uczestniczyła w podziale środków z komercjalizacji oraz odbędzie płatną praktykę w tej firmie, więc będzie także uczestniczyła w procesie prac przedwdrożeniowych, czyli stworzeniu prototypu przemysłowego. W dalszej perspektywie przedsiębiorca wyraża zainteresowanie podjęciem współpracy z tą studentką, by dalej projektowała dla nich wzory. To przykład modelowego włączenia studentów w proces synergii nauki z biznesem, połączenia dwóch misji uczelni wyższych: procesu dydaktycznego i współpracy z przemysłem. To też dobra promocja dla przyszłych studentów – oprócz wiedzy teoretycznej nabywają doświadczenie, które finalnie zostaje kupione, i otrzymują korzyści finansowe. To zależne jest oczywiście od kreatywności studentów, ich zaangażowania i po prostu chęci, ale to też ważne zadanie dla wykładowców i promotorów, aby zachęcić do przygotowywania takich prac dyplomowych, które będą miały wartość nie tylko naukową, ale potencjał wdrożeniowy.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej