Pacjent przede wszystkim

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych na polskim rynku. Szeroki wachlarz produktów oraz ich prawdziwie nowatorski charakter wyróżniają firmę na tle branży.

Obecnie firma ma w ofercie blisko 80 produktów – leków dostępnych bez recepty, suplementów diety oraz leków RX, które stanowią ponad 60 proc. całkowitej sprzedaży firmy. Chcąc jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów, LEK-AM udoskonala obecne preparaty, jednocześnie wprowadzając nowe.

Firma od początku prowadziła badania w zakresie technologii postaci leku oraz analityki farmaceutycznej. Produkcja zlokalizowana jest w Zakroczymiu pod Warszawą. Zaplecze produkcyjne stanowi nowoczesny zakład produkcji farmaceutycznej oraz laboratorium wyposażone w sprzęt najwyższej jakości. Linie produkcyjne oraz laboratorium działają według europejskich standardów, a zespół wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników czuwa nad ich przestrzeganiem.

Zwiększenie mocy produkcyjnych idzie w parze z wdrażaniem najnowszych technologii produkcji leków, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych preparatów. LEK-AM specjalizuje się w produkcji leków generycznych. Posiadając identyczną substancję czynną, niejednokrotnie stanowią udoskonalenie oryginału, dzięki nowej formie podania, poprawieniu smaku, wyglądu, ułatwieniu dawkowania czy zmianie wielkości opakowania. Ich kolejną, niepodważalną zaletą jest cena – znacznie niższa niż leków oryginalnych. W efekcie LEK-AM regularnie wprowadza na rynek kolejne preparaty medyczne cieszące się dużym uznaniem pacjentów.

W kolejnych latach spółka chce poszerzyć ofertę o kilka wyjątkowych produktów leczniczych. Część z nich podlega obecnie procedurze rejestracji, dla części prowadzone są jeszcze badania kliniczne, a kilka znajduje się jeszcze w fazie rozwoju. Szczególnie jeden z preparatów budzi duże nadzieje, ponieważ przy zachowanej skuteczności terapeutycznej udało się o połowę obniżyć dawkę substancji czynnej, co przełoży się na wzrost jego bezpieczeństwa i niższe koszty wytwarzania. W pozostałych przypadkach wprowadzone modyfikacje w technologii lub składzie leku znacząco poprawiają jego parametry jakościowe, co pozwala zakwalifikować je do kategorii tzw. super generyków. Uzupełnią one listę oferowanych już leków, bądź będą początkiem obecności LEK-AM w nowych obszarach terapeutycznych. – Przez te wszystkie lata skutecznie pracowaliśmy nad pozycją rynkową. W przypadku większości produktów znajdujących się w naszym portfolio, udało nam się zrealizować zakładane cele ilościowe lub jakościowe. Miniony rok był bardzo udany. Założony plan sprzedaży zrealizowaliśmy w 101 proc., uzyskując łączną sprzedaż na poziomie ponad 211 mln zł. Co ważne, na rynku farmaceutycznym odnotowującym wzrost na poziomie 4,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego, LEK-AM urósł aż o 16 proc. To powód do dumy – podkreśla Andrzej Wyrzykowski, prezes zarządu LEK-AM.

Przedsiębiorstwo nie spoczywa na laurach. Kładzie duży nacisk na politykę personalną opartą o pięć kluczowych wartości: wiedza, doświadczenie, talent, kreatywność oraz zaangażowanie. W kodeksie budowania relacji międzyludzkich nadrzędną rolę przypisuje z kolei wysokiej jakości, etycznemu postępowaniu, kulturze organizacyjnej, uczciwości i wiarygodności. Tak zdefiniowane determinanty sukcesu realizowane są w każdym z obszarów polityki personalnej, uwzględniającej również wiele form sponsoringu finansowego i rzeczowego, akcji wolontariatu pracowniczego, działalności charytatywnej czy mecenatom. Od 2014 roku LEK-AM jest partnerem merytorycznym programu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji Lesława A. Pagi, dedykowanego najzdolniejszym studentom, którzy w przyszłości będą zarządzać służbą zdrowia w Polsce. Firma realizuje program
rekomendacji pracowniczych w strukturze awansów oraz program rozwoju talentów obejmujący dedykowane szkolenia i inicjatywy nakierowane na rozwój kompetencji. Organizuje biegi i konkursy fotograficzne dla pracowników. Regularnie angażuje się na rzecz misji i szpitala St. Luke’s Mission Hospital w Zambii, wspierając ją finansowo oraz zbierając niezbędne dary: książki, przybory szkolne, materiały krawieckie, zabawki etc. Od 6 lat uczestniczy w pracach jury i funduje nagrody wykonawcom Toruńskiej Mini Listy Przebojów. Współpracuje z Fundacją AVALON, DOZ, Gminnym Przedszkolem Publicznym w Zakroczymiu, zasila drużynę Szlachetnej Paczki.