Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji – ekosystem i finansowanie

Budowa nowoczesnej gospodarki wymaga stworzenia kompletnego ekosystemu innowacji. Zapewnia on zdolność nie tylko do transferu, lecz przede wszystkim do tworzenia nowych technologii i podnoszenia w ten sposób produktywności. W długim okresie to właśnie wydajność pracy i kapitału jest źródłem w dobrobytu i wzrostu standardów życia. Kluczowym czynnikiem poprawy produktywności jest z kolei postęp technologiczny, zmiany organizacji pracy oraz wzrost kapitału rzeczowego oraz intelektualnego w strukturze czynników wytwórczych.

Tymczasem zarówno poziom produktywności gospodarki wynikający z zaawansowania technologicznego jak i wysokości kapitału jest na relatywnie niskim poziomie w krajach Europy Centralnej. Jest to spuścizna przerywanej historii państwowości, czasów komunizmu i jeszcze zbyt krótkiego okresu transformacji gospodarczej w regionie.

Raport do pobrania: 

https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/cee_summit_pl_web_28.03.pdf