PARP partnerem projektu CrossEUWBA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje międzynarodowy projekt CrossEU Women  (CrossEUWBA), którego głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom zakładanym przez kobiety (WE) finansowania za pośrednictwem kobiecych aniołów biznesu (WBAs).

Struktura CrossEUWBA polega na przede wszystkim na prowadzeniu działań informacyjnych, których efektem będzie zwiększenie świadomości o możliwościach finansowania biznesu, istniejących i nowych sieciach WBA; szkoleniach i mentoringu – działaniach przygotowujących początkujące WBA oraz pomoc WE w trenowaniu umiejętności pitchingowania i rozwoju strategii biznesowych; budowaniu społeczności i networkingu.

Projekt ma na celu w szczególności:
• poznanie i zrozumienie czynników sukcesu, przeszkód i wyzwań, które napotykają kobiety na drodze do roli Women i zwiększenie ich liczby w Europie,
• zwiększenie liczby projektów gotowych do procesu inwestycyjnego i sektorów, które z niego skorzystają,
• skuteczne dopasowanie WBA i WE, także poprzez międzynarodowe inwestycje,
• networking, budowanie społeczności i propagowanie korzystnego i zrównoważonego środowiska dla powstania sieci, stowarzyszeń i klubów WBA;
• utworzenie co najmniej 5 nowych klubów, stowarzyszeń lub sieci WBA, przygotowanie co najmniej 85 początkujących WBA i 200 firm założonych przez kobiety do inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu przedstawicielki i przedstawicieli instytucji zainteresowanych współpracą w ramach projektu: crosseuwba@parp.gov.pl