Patent na innowacyjność

Własność intelektualna to zagadnienie tak szerokie, że często spędza sen z powiek przedsiębiorcom. Z pomocą przychodzi warszawska Kancelaria Patentowa Patpol – działająca nieprzerwanie od 1966 roku. Kontakt z rzecznikiem patentowym to pierwszy krok, jaki powinny wykonać osoby, które chcą zabezpieczyć swój wynalazek. Na pytania o istotę patentów odpowiada prezes kancelarii Patpol – Izabella Dudek-Urbanowicz.

Jaka jest misja kancelarii?
Kancelaria Patentowa Patpol jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce zajmujących się własnością intelektualną. Ponad 50-letnia historia, pozwoliła nam zdobyć unikalną wiedzę i wypracować rozwiązania, które są dziś wzorem dla innych. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy organizacją, która kształtowała ochronę własności przemysłowej w Polsce. Dziś nasz zespół liczy ponad osiemdziesiąt pracowników. Zatrudniamy polskich i europejskich rzeczników patentowych, prawników i specjalistów branżowych.

Mimo wieloletniej tradycji nie zapominamy o potrzebie rozwoju. Kilka tygodni temu założyliśmy kolejną spółkę – kancelarię prawną, która dodatkowo obsługiwać będzie sprawy z innych dziedzin prawa niż prawo własności intelektualnej. To odpowiedź na potrzeby, jakie zauważyliśmy na polskim rynku.

Czym w praktyce jest patent?
Patent jest to prawo udzielane osobie fizycznej lub prawnej, która złoży do odpowiedniego urzędu zgłoszenie patentowe. Po rozpatrzeniu zgłoszenia urząd może wydać decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek ujęty w zgłoszeniu patentowym, który daje właścicielowi monopol na korzystanie z wynalazku w danym kraju. Patenty ważne na terytorium RP udziela Urząd Patentowy RP oraz Europejski Urząd Patentowy. Patent jest formą własności, którą można dowolnie rozporządzać, np. przekazać komuś w drodze spadku lub darowizny, czy nawet sprzedać. W Polsce, jak i w większości krajów patent trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w odpowiednim urzędzie patentowym. Warunkiem utrzymania patentu w mocy jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazku. Termin „wynalazek” czy „patent” należą do określeń z dziedziny prawa własności przemysłowej, która to z kolei mieści się w szerokim pojęciu „własności intelektualnej”. Własność intelektualna to pojęcie najszersze znaczeniowo – zawiera w sobie zarówno regulacje zarówno dotyczące prawa własności przemysłowej, jak i uregulowania dotyczące prawa autorskiego.

W procesie patentowym nasi rzecznicy prowadzą poszukiwania w bazach patentowych w celu określenia czy rozwiązanie jest nowe, a potem przygotowują tekst zgłoszenia patentowego. Zatrudniamy inżynierów – nasi pracownicy oprócz znajomości zagadnień prawnych posiadają wiedzę techniczną z różnych dziedzin, np. biotechnologii czy elektroniki. Sama procedura uzyskiwania ochrony patentowej patentowania trwa dosyć długo, co często zniechęca potencjalnych wynalazców. Uzyskanie patentu jest jednak kluczowe by w efekcie móc zarabiać na swoim wynalazku i na jego wprowadzeniu na rynek.

Czym wyróżnia się Patpol na tle innych podmiotów w branży?
O jakości naszych usług świadczy fakt, że mamy zaszczyt obsługiwać największe polskie firmy działające na całym świecie oraz reprezentować interesy globalnych przedsiębiorstw w Polsce. Nasze portfolio jest najlepszą wizytówką i znakiem jakości. Ogromną satysfakcję daje nam również pomoc mniejszym przedsiębiorcom tym dopiero się rozwijającym bądź wkraczającym na rynek.

Muszę także zauważyć, że ogromną i niepowtarzalną wartością naszych usług są ludzie, którzy je wykonują. To zawsze są wybitni rzecznicy patentowi, prawnicy, radcowie prawni, adwokaci i specjaliści. Niejednokrotnie ludzie, którzy pracę łączą z obowiązkami naukowymi. Nasi praktycy wykładają prawo własności przemysłowej na najważniejszych uniwersytetach i politechnikach w kraju.

Stale podkreślamy, że naszą unikalną wartością jest doświadczenie, zbierane od 1966 roku, kompleksowa wiedza oraz otwarte podejście do biznesu i polskich wynalazców. Dzięki temu pomagaliśmy wprowadzić na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań, z których do dziś jesteśmy bardzo dumni.

Czy jako pełnomocnicy potencjalnych innowatorów zauważają Państwo wzrost liczby zgłoszeń patentowych?
Nie ulega wątpliwości, że polska gospodarka i innowacyjność rozwijają się, a nasze przedsiębiorstwa gonią europejskich i globalnych liderów. Powszechnie mówi się, że obecne, nienajlepsze miejsce w europejskim rankingu Regional Innovation Scoreboard to wynik lat zaniedbań, które wynikają z historycznych i politycznych uwarunkowań. Aby mówić o rozwoju innowacyjności należy położyć duży nacisk na rozpowszechnienie wiedzy o własności intelektualnej w otoczeniu biznesowym. Kluczowym punktem jest zacieśnienie współpracy między naukowcami, uniwersytetami i biznesem. Z perspektywy rzecznika patentowego obserwuję rozdźwięk między potrzebami przedsiębiorstw a pracami realizowanymi przez naukowców. W tym roku mija sto lat, od czasu zbudowania systemu ochrony własności przemysłowej w naszym kraju i jest to świetna okazja do poszerzania świadomości o usługach kancelarii patentowych.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej