5 projektów z dofinansowaniem z programu Interreg Polska-Saksonia

W środę 28 lutego zapadła decyzja o dofinansowaniu 5 projektów z programu Interreg Polska-Saksonia. Komitet monitorujący działanie programu wybrał do wsparcia przedsięwzięcia dotyczące edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Nabór wniosków w tym rozdaniu zakończył się we wrześniu 2017 roku.

„Dzięki wybranym projektom instytucje i mieszkańcy pogranicza będą współpracować w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami przyrodniczymi. Z kolei przedsięwzięcia edukacyjne ułatwią dostosowanie kształcenia do wymogów transgranicznego rynku pracy. Uczniowie zyskają też szansę na poprawę znajomości języka sąsiada” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Tematyka projektów obejmuje m.in.: przygotowanie do nadchodzących zmian klimatycznych dzięki zaangażowaniu instytucji i społeczności w działania proekologiczne, współpracę instytucji i mieszkańców pogranicza na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi zlewni Nysy Łużyckiej, stworzenie polsko-niemieckiego pozaszkolnego programu edukacyjnego popularyzującego nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyczne, wspólne polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjno-sportowe z udziałem uczniów i rodziców. Realizacja projektów wybranych do dofinansowania pochłonie 3,5 mln euro.