Po pierwsze mieszkaniec

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa “Torwar” to jedna nielicznych spółdzielni, które wciąż inwestują i powiększają swoje zasoby. Jednak nadrzędnym celem zarządu nie są nieruchomości. SBM “Torwar” skupia się na tym, co leży u podstaw idei spółdzielczości – na człowieku.

Pamiętając o fundamentach ruchu spółdzielczego, zarząd stawia na integrację i aktywizowanie mieszkańców, a także pomoc tym, którzy tego potrzebują. Działają tu dwa kluby Wzajemnej Pomocy – “AS” oraz “Panorama”, gdzie odbywają się spotkania poświęcone zdrowiu, zajęcia gimnastyczne, warsztaty plastyczne czy też koncerty muzyki poważnej. Z kolei w kawiarence klubu “Panorama” odbywają się spotkania z interesującymi ludźmi działającymi społecznie oraz w obszarze szeroko rozumianej kultury. To również miejsce mitingów grup pomagających w radzeniu sobie z chorobami takimi jak alkoholizm czy depresja.

Widok z budynku przy ulicy Górnośląskiej 1 (wzniesiony w 1970 roku) na Stadion Narodowy i Most Poniatowskiego

SBM “Torwar” stara się integrować osoby samotne z lokalną społecznością. Od wielu lat organizowane są spotkania integracyjne z okazji Bożego Narodzenia i Świąt Wielkonocnych. Za każdym razem uczestniczy w nich wielu mieszkańców tej części Powiśla, którzy nie muszą już spędzać tych wyjątkowych w polskiej tradycji chwil
w pustych czterech ścianach. Zamiast tego mogą poczuć namiastkę bliskości z drugim człowiekiem, mając z kim przełamać się opłatkiem i zaśpiewać wspólnie kolędy. Zarząd nie ogranicza się jedynie do działań na terenie zasobów spółdzielni. Współpracuje również z samorządem oraz innymi organizacjami, a efektem tych prac jest między innymi obecność dwóch publicznych bibliotek na terenach zasobów spółdzielni.

Przykład nowoczesnej architektury: kamień i drewno. Wnętrze klatki schodowej w budynku przy ulicy Okrąg 4A

Mieszkańcy SBM „Torwar” mogą nie tylko korzystać z bogatej oferty społeczno-kulturalnej, ale również cieszyć się z możliwości życia w atrakcyjnie zlokalizowanych budynkach. Spółdzielnia cały czas inwestuje. W ostatnich latach wybudowano kilka budynków o wysokim standardzie, które zostały wyróżnione nagrodami. Ich architektura, oparta na aktualnych trendach, wkomponowana została w tą część Warszawy. Remonty dotychczasowych zasobów przewidują zwiększanie poziomu komfortu życia i poprawianie efektywności energetycznej, co ma wpływ nie tylko na oszczędności, ale również środowisko. Obecnie w spółdzielni jest 3,8 tys. członków, a w jej zasobach – na 11,5 ha gruntów – zamieszkuje około 6,5 tys. osób. Zarząd zwraca również uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Z tego względu zostały między innymi poczynione inwestycje w monitoring połączony z ochroną fizyczną, co pełni funkcję prewencyjną, ale w przypadku, kiedy dojdzie już do jakiejś szkody czy przestępstwa, jest źródłem ważnych dowodów. Warto podkreślić, że tego typu działania mają wpływ na bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców „Torwaru”, ale również sąsiednich lokalizacji.

Panorama Warszawy nocą

Na uwagę zasługuje również sposób kierowania spółdzielnią w kwestiach ekonomicznych. Prowadzenie rozsądnej polityki w zakresie działalności gospodarczej, ukierunkowanej na osiągnięcie maksymalnie możliwego zysku, skutecznie prowadzi do obniżenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej