Podatki to nie tylko obowiązek

Z płaceniem podatków ściśle związane są prawa przysługujące podatnikom. To właśnie w kontroli ich przestrzegania wsparcie otrzyma Najwyższa Izba Kontroli od Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Naszym celem jest wzmocnieniem instytucji kontrolującej administrację rządową, w tym zwłaszcza organy skarbowe. Priorytetem Krajowej Rady Doradców Podatkowych są działania mające na celu ochronę praw podatników” – stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Obie instytucje podpisały porozumienie, którego celem jest poszanowanie praw przedsiębiorców podczas kontroli ze strony instytucji państwowych. Sama Rada w kontrolach podatników nie będzie uczestniczyć ponieważ jej zadaniem jest wsparcie NIK-u w prowadzaniu kontroli nad organami prowadzącymi tego typu czynności.

„Powszechnie wiadomo jak bardzo uciążliwe w prowadzeniu biznesu są wszelkiego rodzaju kontrole. Dlatego chcemy pomóc Najwyższej Izbie Kontroli w kontrolowaniu administracji skarbowej właśnie w zakresie przestrzegania przez urzędników praw podatników podczas kontroli podatkowych” – podkreślił prof. dr hab. Adam Mariański.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaplanowała szereg działań mających na celu pogłębianie świadomości przysługujących podatnikom praw. W tym celu realizowane będą konferencje oraz szkolenia dla pracowników NIK-u oraz spotkania mające na celu wyeliminowanie sprzecznych przepisów systemu w ramach doświadczenia doradców podatkowych.