Podsumowanie programu Infrastruktura i Środowisko

W poniedziałek 25 czerwca w warszawskim Kinie Iluzjon odbyło się spotkanie podsumowujące efekty realizacji projektów finansowanych z programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komisji Europejskiej i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu w Polsce.

Dzięki pieniądzom pochodzącym z programu udało się m.in.: wybudować 1,5 tysiąca kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, 1,2 tysiąca linii kolejowych, 2,5 tysiąca kilometrów gazociągów, 15 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych, do których podłączono 1,3 mln osób czy zmodernizować 8 lotnisk.

Spotkanie miało na celu pokazać korzyści i efekty płynące z realizacji projektów finansowanych z programu oraz przedstawienie ich znaczenia dla rozwoju kraju. Inwestycje realizowane w ramach programu dotyczyły kluczowych dla Polski obszarów, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, szkolnictwo wyższe, energetyka czy transport.

„Dziś możemy już powiedzieć, że nasz wspólny wysiłek doprowadził do osiągnięcia zamierzonego celu. Polska zrealizowała największy w historii Unii Europejskiej program inwestycyjny, na który ze środków unijnych przeznaczono ponad 28 mld euro. Środki te zostały rozdysponowane na ponad 3,3 tys. pojedynczych projektów, których łączne koszty całkowite wyniosły aż 53 mld euro. Te fundusze pozwoliły nam modernizować drogi i kolej, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, dbać o środowisko, dziedzictwo kulturowe, rozwijać uczelnie i poprawiać jakość ochrony zdrowia” – powiedział Witold Słowik, podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju.

Zwieńczeniem prac nad wdrożeniem programu i jednoczesnym potwierdzeniem przyjęcia realizacji jego założeń i celu, było przekazanie przez Komisje Europejską ostatnich płatności potwierdzających rozliczenie i zamknięcie wszystkich inwestycji. Transze, które wpłynęły do budżetu Państwa w ramach projektu w grudniu 2017 roku, były zakończeniem ważnego etapu w rozwoju infrastruktury w Polsce

„Osiągnięcie takich efektów było możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich Państwa w realizację ambitnych założeń programowych. Dziękuję za to zaangażowanie, a przede wszystkim dziękuję Przedstawicielom Komisji Europejskiej za wsparcie w trakcie całego procesu wdrażania programu oraz współpracę w trakcie jego zamykania, która pozwoliła na rozliczenie programu w rekordowo szybkim tempie” – powiedział wiceminister Słowik.