Polska elektromobilnością stoi

Według rządowego Planu Elektromobilności w Polsce do 2025 roku będzie jeździło ponad 1 mln pojazdów z napędem elektrycznym. Już dziś jesteśmy w europejskiej czołówce Państw zamawiających tego typu pojazdy.

Prezydent podkreśla, że elektromobilność daje nam szanse na uniezależnienie się od importu ropy naftowej. „Jeśli chodzi o energię elektryczną, to jesteśmy w stanie ją wytwarzać na miejscu. (…) Jesteśmy w stanie w tym zakresie być samowystarczalni” – zauważył.

Pod koniec roku ubiegłego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie przetargu na ponad 1000 pojazdów elektrycznych. Dzięki takim działaniom polskie firmy takie jak Solaris, Melex czy Ursus mają dostać szanse na stanie się innowacyjnymi i konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej.

Kancelaria Prezydenta zaznacza, że wsparcie elektromobilności przez Prezydenta odznacza się również w praktycznym wymiarze tj. poprzez zakup samochodów elektrycznych, a także wsparcie start-upów związanych z elektromobilnością.