Polska gospodarka wzbogaci się o innowacyjny produkt

Projekt, który realizuje Polski Bazalt S.A., wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli, ochronę środowiska oraz zmniejszy zużycie energii w wielu gałęziach gospodarki. O unikalnej technologii mówi dr Zbigniew Bulga – odpowiedzialny w spółce za badania i rozwój.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów – powstałych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych – ma ogromny wpływ na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego na świecie oraz poprawę bezpieczeństwa i poziomu życia. Wytwarzane w ten sposób tworzywa pozwolą na skuteczną realizację założeń energooszczędnej gospodarki.

Polski Bazalt S.A. pracuje nad innowacyjnymi technologiami produkcji kompozytów wytwarzanych na bazie włókien bazaltowych o różnych parametrach technicznych. Spółka planuje wykorzystać skałę bazaltową z pokładów występujących w Polsce.

Materiały kompozytowe powstałe na bazie naturalnego surowca – bazaltu, modyfikowane grafenem płatkowym, nanocząsteczkami tlenków metali i polimerami nabierają niespotykanych dotąd właściwości, które pozwalają na ich zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Produkty te charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i izolacyjnymi, odpornością na korozję i skrajne temperatury, nie uwalniają żadnych toksyn i nie są rakotwórcze.

To właśnie te cechy decydują o szerokim zastosowaniu kompozytów w wielu dziedzinach gospodarki: budownictwie, przemyśle lotniczym, samochodowym, obronnym czy energetyce. Inicjatorem badań nad innowacyjnymi technologiami wytwarzania materiałów kompozytowych najnowszej generacji na bazie włókien bazaltowych jest właściciel spółki Polski Bazalt. Posiada on wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania i wprowadzania do przemysłu nowych materiałów kompozytowych, w skład których wchodzi wiele różnych nanomateriałów najnowszej generacji.

Podstawowym produktem, wytworzonym na bazie włókien bazaltowych, będą laminaty i elementy konstrukcyjne oraz pręty zbrojeniowe o niezwykłej wytrzymałości mechanicznej i szczególnych właściwościach fizyko-chemicznych. Niezwykle ważną cechą tych produktów jest odporność na korozję. Ma to szczególne znaczenie dla miejscowości nadmorskich przepełnionych aerozolami solankowymi, gdzie stalowe elementy konstrukcyjne ulegają niespodziewanie szybkiej korozji i destrukcji. Najlepszym przykładem tych zależności jest niedawna katastrofa budowlana skorodowanego wiaduktu w Genui.

Badania prowadzone przez spółkę Polski Bazalt i jej aktywność na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii pozwoliły uzyskać dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego opracowania technologii ciągłej produkcji laminatów dla szerokiego spektrum tworzyw termoplastycznych ze szczególnym uwzględnieniem włókien nieorganicznych w szczególności ciągłego włókna bazaltowego. – Serdecznie dziękujemy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju za okazane zaufanie, które jest dla nas zarówno dowodem uznania, jak i wielkim wyzwaniem – mówi dr Bulga. Rozwój innowacyjnych technologii typu high tech daje szansę umiejscowienia Polski w czołówce wysokorozwiniętych krajów, szczycących się posiadaniem zaawansowanych technologii, wpisujących się w realizowany obecnie program polskiego rządu.