Polska ma się czym chwalić – rzecz o dotacjach na rozwój

W ramach starań o dofinansowanie prac naukowo – badawczych oraz inwestycje w sektorze energetycznym Polsce został przyznany kredyt wysokości prawie 1 mln euro. Zobowiązanie zostanie zaciągnięte wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

„Uroczystość jest wyraźnym znakiem tego, że potrafimy pozyskiwać środki z najbardziej zaawansowanych funduszy. Dzięki temu nasza gospodarka będzie się jeszcze lepiej rozwijała” – powiedział Morawiecki.

Europejski Bank Inwestycyjny przekaże 250 mln euro dla spółki Energa na rozbudowę oraz modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycje zostały zaplanowane na terenie  środkowej i północnej Polski.

730 mln euro zostanie przeznaczonych na dofinansowanie innowacji w zakresie prac badawczo – rozwojowych co oznacza skierowanie ich w stronę instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw.

Kinga Kokoszka