Polska Wschodnia dofinansowana i już rozliczona

2,4 tys. nowych miejsc pracy, dopłaty dla ponad 2,5 tys. lokalnych mikroprzedsiębiorców, 650 zmodernizowanych laboratoriów na uczelniach i 423 nowe autobusy – to tylko część zysków w pięciu regionach, które skorzystały z pomocy z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podsumowało efekty dopłat ze środków wspólnotowych, które były przypisane na lata 2007-2013. Jak podaje resort, program ten został już oficjalnie zamknięty i rozliczony.

Do rozdysponowania było blisko 2,4 mld euro. Pieniądze zasiliły firmy i samorządy w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Za unijne pieniądze wybudowano i przebudowano tam 353 km dróg oraz 23 obwodnice. Zmodernizowano lub postawiono od zera ponad 70 obiektów naukowo-badawczych. Do tego dofinansowano dla nich zakup wyposażenia o wartości ok. 850 mln zł. Jednym z beneficjentów był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Resort podaje też, że unijne dotacje pozwoliły przygotować ponad 400 ha terenów pod inwestycje, na których swój biznes ulokowało już 95 firm.

Następcą Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 jest Program Polska Wschodnia 2014–2020. Nie jest on jednak prostą kontynuacją poprzednika, bo w większym stopniu przewidziano w nim bezpośrednie wsparcie dla firm, nie samorządów. Te wciąż będą mogły jednak ubiegać się o dofinansowanie do projektów infrastrukturalnych, tj. dróg, ekologicznego transportu miejskiego i kolei. Budżet programu to 2 mld euro.