Polski projekt zwycięża w Europie

Projekt budowy sieci szerokopasmowej w Polsce, realizowany ze środków programu Polska Cyfrowa, zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską – European Broadband Awards.

Na realizację tej inwestycji przeznaczono 2,5 mld złotych pochodzących z sektora prywatnego i blisko 3,5 mld pomocy publicznej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest największą inwestycją realizowaną przy wsparciu funduszy unijnych, związaną z budową sieci szerokopasmowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

– Polski rząd patrzy na cyfryzację nie tylko dlatego, że jest modna, ale dlatego, że jest olbrzymią szansą na rozwój. Cyfryzacja jest traktowana jako priorytet, co znajduje odzwierciedlenie w nowej perspektywie finansowej, w której znacznie zostaną zwiększone wydatki na rozwój rynku cyfrowego – powiedział minister Jerzy Kwieciński.

Sieć szerokopasmowego internetu to szansa rozwoju dla wykluczonych do tej pory regionów. Aż 70% gospodarstw domowych podłączanych do internetu znajduje się w miejscowościach, które zamieszkuje mniej niż 5 tysięcy mieszkańców.

– Zwycięstwo naszego projektu to wielki sukces. To jeden z najlepszych, największych i najbardziej rozbudowanych projektów budowy sieci szerokopasmowej w Unii Europejskiej. Jego celem jest likwidacja „białych plam”. Chodzi o szkoły i gospodarstwa domowe w miejscowościach i regionach, które były dotychczas wykluczone z dostępu do nowoczesnego, szybkiego Internetu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Projekt zwyciężył w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. To kategoria, która przyciągnęła największą liczbę zgłoszeń. Startowały w niej inicjatywy m.in. z Niemiec, Danii i Hiszpanii.

– Nowoczesne technologie to łatwiejsza komunikacja, rozwój innowacji np. na rynku pracy, czy wyrównywanie szans dla uczniów w szkołach. Dzięki naszym działaniom każdego dnia ponad tysiąc polskich obywateli dołącza do świata cyfrowych technologii – mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

 

fot. European Commission