Ponad 123 mln zł na kształcenie dualne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ponad 123 mln zł na rozwój dualnego modelu nauczania. Studenci z kilkudziesięciu polskich uczelni będą mogli od nowego roku łączyć zajęcia teoretyczne z zatrudnieniem w biznesie.

Studia dualne są szansą zarówno dla studentów chcących połączyć naukę z doświadczeniem praktycznym, jak i firm szkolących przyszłych pracowników. W ramach ogłoszonego przez NCBR konkursu „Studia dualne” złożone zostały 84 wnioski, a dofinansowanie otrzymało 69 projektów. Na szczycie rankingu znalazły się Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

– Studia dualne to wciąż zbyt rzadko wykorzystywany w Polsce model kształcenia. Chcemy to zmienić. Temu służyć ma nie tylko wsparcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale przede wszystkim zmiany systemowe zapisane w Konstytucji dla Nauki. Uczelnie, które otrzymały granty, przygotowały projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. To pokazuje, że zarówno kadry naukowe, jak i pracodawcy są zainteresowani rozwijaniem w naszym kraju kształcenia praktycznego – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konkurs „Studia dualne” ma służyć podniesieniu kwalifikacji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Jego celem jest dostosowanie programu nauczania do realnych potrzeb rynku pracy. Model nauczania dualnego zakłada jednoczesny udział studentów w zajęciach dydaktycznych na uczelni i pracy w poszczególnych firmach. Takie podejście pozytywnie wpłynie na rozwój innowacyjnych obszarów gospodarki i przełoży się na efektywniejszą współpracę nauki, biznesu i administracji.

– Planowana alokacja środków w konkursie wynosiła 100 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców oraz wysoki poziom składanych wniosków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się zwiększyć budżet konkursu. Ostatecznie wesprzemy uczelnie łącznie kwotą ponad 123 mln zł – mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

O dofinansowanie mogły starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Okres realizacji projektów powinien wynosić od 24 do 48 miesięcy. Efektem całego konkursu powinno być podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.