Ponad 1,5 mld zł z unijnej kasy popłynie do PKP PLK

PKP PLK otrzyma od Unii Europejskiej ponad 1,5 mld zł, które posłużą do realizacji dwóch projektów inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 4 mld zł. Umowy w tej sprawie podpisali w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Gorgol- dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Ireneusz Merchel- prezes PKP PLK S.A.

Pierwsza inwestycja PKP PLK dotyczy instalacji systemu ERTMS/GSM-R, który swoim zasięgiem obejmie blisko 14 tysięcy kilometrów linii kolejowych i umożliwi cyfrową komunikację między uczestnikami ruchu kolejowego. Systemy ERTMS/GSM i ERTMS/ETCS pozwolą pociągom na płynne poruszanie się po europejskich trasach kolejowych bez konieczności zatrzymywania się na granicach poszczególnych państw i wymiany lokomotyw. Pociągi będą jeździć szybciej i bezpieczniej a wszystko to dzięki temu, że w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał jeden system zarządzania ruchem, co usprawni funkcjonowanie kolei. Projekt zostanie zakończony w 2023 roku a jego wartość to 3,44 mld zł, z czego 1,36, mld zł pochodzi z dofinansowanie unijnego.

Druga inwestycja dotyczy realizacji prac remontowych na odcinku Częstochowa- Zawiercie o długości 44 km. Modernizacja linii ma na celu poprawę przepustowości, częstotliwości i punktualności połączeń. Prędkość przejazdu pociągów pasażerskich na tej trasie ma wynieść 160 km/h, a pociągów towarowych 120 km/h. Inwestycja ma być gotowa w 2020 roku i kosztować prawie 470 mln złotych. Dofinansowanie projektu to 200 mln zł.

Wiceminister rozwoju- Witold Słowik zaznaczył, że inwestycje związane z poprawą funkcjonowania kolei prowadzone są sprawniej niż w poprzedniej perspektywie (2007-2013).

„W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na kolej przeznaczono 21 mld zł z UE. Prawie połowę, czyli 10,4 mld zł, już rozdysponowaliśmy na 26 inwestycji. Na podobnym etapie poprzedniej unijnej siedmiolatki, czyli w 2010 r., było to 15 procent”.

„Podpisane w ostatnich dniach umowy, w tym m.in. dzisiejsza dotycząca instalacji systemu ERTMS/GSM-R, przybliżają nas od osiągnięcia naszego głównego celu- bezpiecznej, nowoczesnej i komfortowej kolei” – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.

W nadchodzącym 2018 roku podpisane zostaną kolejne umowy o dofinansowanie projektów związanych z koleją, w ramach których zmodernizowane zostaną dworce. Planowane jest również unowocześnienie taboru i infrastruktury kolejowej po ostatecznym rozstrzygnięciu prowadzonych konkursów.