Ponad 2,5 mld zł dla średnich miast w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju chce wspierać średnie miasta. Na ten cel ma zostać przeznaczone ponad 2,5 miliarda złotych. Plan przygotowany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju obejmie 255 miejscowości.

Do tego celu mają posłużyć między innymi: dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji, a także ułatwienia dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych, który podlega Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Działaniami mają zostać objęte miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz stolice powiatów, które zamieszkuje więcej niż 15 tysięcy mieszkańców. Pod uwagę zostały wzięte również wyniki analiz przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk. Według nich szczególnego wsparcia potrzebują 122 miejscowości. Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, strategia ma uwzględniać różnorodność oraz specyfikę poszczególnych miast.

– Pakiet działań dla miast średnich składa się z trzech zasadniczych faz. Faza pierwsza zostaje uruchomiona już dziś i polega ona na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z partnerów Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty – pracujemy nad tym aby Pakiet poszerzał się o kolejne inicjatywy  – powiedział wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.