Ponad 9 mln zł dotacji z NFOŚiGW

Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trzech miejscowościach w Polsce zostanie przeprowadzona modernizacja sieci ciepłowniczych. Łączna kwota wsparcia to ponad 9 mln zł.

Dofinansowanie trafi do dwóch gmin województwa świętokrzyskiego (Włoszczowa i Solec-Zdrój) oraz jednej z województwa warmińsko-mazurskiego (Olecko). Wsparcie umożliwi przeprowadzenie prac, które wyeliminują straty w przesyle ciepła, a także ograniczą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Przekazanie środków jest możliwe dzięki unijnemu działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowanemu przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Energii.

W gminie Olecko inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Jej całkowita wartość to 6 319 115 zł, z czego prawie 3 mln zł to dofinansowanie. Modernizacja ma potrwać do końca listopada przyszłego roku. Większe środki, bo aż 4 260 687 zł, otrzyma Gmina Włoszczowa. Tam modernizacja ma potrwać do końca listopada 2020 r. i pochłonie prawie 7,5 mln zł. W ramach dofinansowania z NFOŚiGW zostaną zrealizowane prace również na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój. Celem tej inwestycji jest budowa sieci ciepłowniczej, co umożliwi likwidację indywidualnych kotłowni.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej