Ponad 965 mln zł dofinasowania na kolej

Blisko miliard złotych otrzymają z funduszy unijnych Województwa Polski Wschodniej – świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 22 listopada br. w Olsztynie. W ramach Programu Polska Wschodnia dotowanych będzie 5 inwestycji na łączną kwotę ponad 2 mld zł.

W podpisaniu umów wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, który przypomniał, że pierwsza umowa dotycząca inwestycji kolejowych z Programu Polska Wschodnia została podpisana w grudniu zeszłego roku. Prace związane z tą inwestycją realizowane są na linii nr 68 Lublin- Stalowa Wola/ Rozwadów od lipca 2017 roku.

Pieniądze dla tych trzech województw zostaną przeznaczone na modernizacje torów, budowę nowych i renowację starych przystanków, wiat czy kładek dla pieszych oraz na remont peronów i inwestycje w nowoczesne systemy obsługi pasażerskiej. Przebudowie poddane zostaną również dworce kolejowe w Białymstoku, Olsztynie, Olsztynku, Nidzicy, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Czeremchach czy Skarżysku Kamiennej. Przy wybranych dworcach mają znaleźć się również parkingi Park and Ride, które mają pozytywny wpływ na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo w Białymstoku i Olsztynie powstaną zintegrowane z komunikacją miejską węzły przesiadkowe.

Na wyremontowanych torach pociągi będą poruszać się szybciej. Maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich ma wynieść 120 km/h a dla towarowych 80 km/h przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu z Warszawy do Olsztyna pojedziemy o około 25 minut krócej a podróż na odcinku Białystok- Czeremcha-Siemiatycze skróci się o ponad kwadrans. Większa przepustowość linii pozwoli na uruchomienie większej liczby połączeń.

Inwestycja zakłada również instalację nowoczesnych systemów Sterowania Ruchem Kolejowym, budowę i modernizację przejazdów kolejowych, wymianę rozkładów jazdy czy rewitalizację, a w niektórych przypadkach budowę od podstaw obiektów inżynierii kolejowej. Wszystkie te działania będą miały pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa podróży.

W perspektywie najbliższych lat zamierzamy stworzyć zupełnie nowe możliwości dla transportu kolejowego w Polsce Wschodniej. Korzyści, jakich się spodziewamy, odczują nie tylko mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy. Wierzymy, że ci, którzy do tej pory obawiali się przewozów towarowych koleją, teraz będą wykorzystywali je częściej – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Zwiększeniu ma ulec również udział przewozów towarowych koleją, czego efektem będzie poprawa stanu dróg i ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.