Port Gdynia stawia na rozwój

2017 rok okazał się dla Portu Gdynia wyjątkowo dobry. Przeładowano tam 21,2 mln ton ładunków, co oznacza wzrost wydajności o 9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Szczególny wzrost zaobserwowano w przypadku przeładunku paliw płynnych. W związku z tym Port Gdynia chce iść za ciosem.

Obserwując te wyniki, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jeszcze w 2017 roku zdecydował o wdrożeniu programu inwestycyjnego, którego celem jest przygotowanie się do obsługi zwiększonej ilości ropy i produktów ropopochodnych. W tym celu rozbudowane będzie Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych, przebudowana zostanie stała instalacja gaśnicza, modernizacji ulegnie również instalacja do przeładunku paliw.

Ponadto wymienione zostaną urządzenia cumownicze i odbojowe, by dostosować Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych do obsługi statków o nośności 50 tys. DWT. Szacunkowy koszt zaplanowanych inwestycji to 11 mln zł.

– Nasze inwestycje wynikają z potrzeby zachowania przez port dobrej pozycji rynkowej oraz rozwoju naszych możliwości przeładunkowych – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Dlatego też musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Mamy stwarzać warunki dla rozwoju biznesu i jako Zarząd Portu staramy się to robić skutecznie…

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej