„Pragniemy dawać więcej niż tylko energię cieplną” – PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim to nowoczesna firma, która bez obaw sięga po najnowsze technologie. Jej celem jest nie tylko spełnianie wysokich wymagań swoich odbiorców, ale również ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Jakby tego było mało, przedsiębiorstwu nie obca jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Radzyńska ciepłownia posiada moc zainstalowaną poniżej 20 MW i jak zapewnia prezes PEC-u, to na razie wystarcza, aby zaopatrywać odbiorców w energię cieplną. Przedsiębiorstwo stara się unowocześniać procesy technologiczne, zarówno w źródle ciepła, jak i w liniach przesyłowych. Przeprowadzane zmiany podnoszą sprawność wytwarzania ciepła, a także powodują oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, podniesienie poziomu wizualizacji pracy węzłów cieplnych oraz szybkiego wykrywania ewentualnych awarii sieci ciepłowniczych.

prezes zarządu Jerzy Woźniak
prezes zarządu Jerzy Woźniak

W 2014 roku przeprowadzono modernizację pompowni, podczas której wymieniono stare urządzenia oraz zamontowano falowniki. Z kolei dwa lata później został całkowicie zmodernizowany ostatni z pracujących kotłów. Wszystkie jego  elementy zostały wymienione na nowe, zastosowano pełną automatykę oraz wmontowano nową instalację odpylania z filtrami workowymi. Obie inwestycje służyły poprawnie efektywności energetycznej.

Także w 2016 roku wykonano nowoczesną instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej. Jest to proces odtleniania katalitycznego zachodzący w wodzie zmiękczonej trafiającej do mieszacza, do którego specjalną instalacją dozowany jest wodór. Mieszanina (H2O, O2 i H2) podawana jest na reaktor, wypełniony specjalną żywicą katalityczną, pokrytą palladem. W tych warunkach tlen łączy się z wodorem tworząc cząsteczki wody. Można powiedzieć, że w środowisku wodnym tworzy się woda przy obecności katalizatora. Skuteczność odtleniania wynosi powyżej 99,8%. Instalacja jest stosunkowo prosta, efektywna, ma niskie koszty eksploatacji, zajmuje mało miejsca, a katalizator procesu nie zużywa się.

Ponadto co roku PEC inwestuje w urządzenia telemetryczne, które pozwalają na zdalne sterowanie pracą węzłów cieplnych, co znacznie usprawnia ich obsługę i stabilizuje procesy zachodzące w sieciach przesyłowych. To przekłada się na wymierne korzyści finansowe nie tylko dla dostawcy, ale przede wszystkim odbiorcy ciepła. Obecnie PEC w Radzyniu Podlaskim przygotowuje się do budowy kotła o mocy 2,5 MW, w którym spalane będą zrębki drzewne.

– Przedsiębiorstwo stara się o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W maju br. złożyło stosowny wniosek. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę ok. 3,7 mln złotych netto. Inwestycja będzie finansowana z trzech źródeł: dotacji, pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie oraz środków własnych. Planuje się wykonanie tego zadania do końca 2018 r. Po jego zrealizowaniu osiągnie się wymierne korzyści w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery, a także ograniczenia ilości powstających odpadów stałych (żużla). Nastąpi to poprzez zmniejszenie ilości spalanego miału węglowego o ok. 40%. Oprócz tego zwiększy się sprawność, elastyczność i niezawodność istniejącej kotłowni. Realizacja projektu będzie miała wpływ na stworzenie konkurencyjnego rynku odnawialnej energii, będącym elementem zrównoważonego rozwoju regionu – tłumaczy prezes Jerzy Woźniak.

Warto też zaznaczyć, że PEC w Radzyniu Podlaskim nie skupia się tylko i wyłącznie na dostarczaniu ciepła oraz dbaniu o środowisko. Poza funkcją statutową wspiera również inicjatywy społeczne prowadzone przez różne podmioty na terenie miasta

Dotujemy zamierzenia w sferze kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej czy szeroko rozumianej pomocy społecznej. Jest to bardzo ważne wsparcie dla zwiększania aktywności różnych grup społecznych funkcjonujących w mieście. Angażujemy się w te działania, bo jako przedsiębiorstwo komunalne pragniemy dawać więcej niż tylko energię cieplną. Poza tym już od dwóch lat prowadzimy w szkołach podstawowych Radzynia Podlaskiego zajęcia promujące ciepło sieciowe wśród dzieci. Realizowane lekcje pt. „Skąd się bierze ciepło – szukamy ciepła” wpisują się w realizację miejskiego programu ekologicznego  – opowiada prezes radzyńskiego PEC-u, Jerzy Woźniak.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej